През 2019 г. основен акцент за ЮЗДП остава засиленият контрол при стопанисване на горите в дейностите

Благоевград. Най-много са констатираните нарушения през 2018 година в районите на Самоков – 112, Гърмен – 82, Разлог – 71 и Ихтиман. Това каза за Радио „Фокус“- Пирин Снежана Паскалева, връзки с обществеността към Югозападно държавно предприятие. Общото количество на задържаната незаконна дървесина е 626 куб. метра, от които 491 пространствени куб. метра са дърва за огрев, а останалото – обла строителна дървесина. „Конфискувани са 23 автомобила, 34 каруци, 5 коня, 19 бензино-моторни триона, 15 други инструменти за дърводобив. През миналата година за съществени нарушения в лесокултурната дейност в „ДГС Пирдоп” е сезирана прокуратурата. За сравнение през 2017 г. в 9 проверки са установени груби нарушения, преписките за които са изпратени в съответните Районни прокуратури“, каза още Паскалева. Според експертите основна причина за намаляване броя на актовете са предприетите през последните години превантивни мерки. Въведените електронни превозни билети, пластините с уникален идентификационен номер, джипиес устройствата на автомобилите за транспортиране на дървесина, ревизиите на охранителните участъци имат дисциплиниращ ефект. Над 920 са подадените сигнали от граждани през м. г. на единния национален телефон 112, по които екипите на ЮЗДП са реагирали веднага. „Изключително ефективна е работата на мобилните контролни звена, които са освободени от местни зависимости и освен вътрешен контрол проверяват превозните средства, транспортиращи дървесина, и подпомагат опазването на горите в критични райони. За допуснати нарушения през миналата година 101 горски служители са наказани дисциплинарно със „забележка” и „предупреждение за уволнение”, а един е уволнен“, каза още Паскалева.

Лора КАЛЧЕВА