Прекратен е търгът за отдаване под наем на три от морските плажове в комплекса „Камчия“ край Варна

Търгът за отдаване под наем на морските плажове „Камчия – Север“ – 3, 4 и 5 е бил прекратен на 1 април. Това става ясно от публикуваната заповед на сайта на  Министерството на туризма. Основание за прекратяването на търга с тайно наддаване е възникнало обстоятелство, което прави невъзможно провеждането на процедурата поради несъответствие в подадената документация. В конкурса е участвал само един кандидат. Търгът беше насрочен именно за 1 април. Обявената начална цена за отдаване под наем на трите плажа бе в размер на 29 019.57 лева без ДДС. Те са с обща площ от 93 991 квадратни метра, попадащи в землището на община Аврен. Активната плажна площ на територията, общо заета от морски плаж „Камчия – Север 3“, морски плаж „Камчия – Север 4“ и морски плаж „Камчия – Север 5“ е в общ размер на 88 964 кв.м. От активната плажна площ на обекта са изключени пясъчните дюни в размер на 1 867 кв. м, площта на заливаемите площи (лагуна) в размер на 1 099 кв. м и площта на затревените площи в размер на 2 061 кв. м. Трите плажа са с обща дължина на бреговата линия от 1 166 метра. С начална цена от 20 835 лева без ДДС от Министерството на туризма са обявили за отдаване под наем и плажовете „Камчия – Север 1“ и „Камчия – Север 2“. Пясъчните ивици на „Камчия“ попадат в списъка на Министерството на туризма с неохраняемите плажове, който бе актуализиран на 29 март. Останалите са „Чайка Централен“ – 1 и 2, „Чайка – Юг“, „Офицерски, „Галата“ – Север и Юг, „Фичоза“ и „Фичоза – Юг“, „Хижа Черноморец“, „Паша дере“, „Романтика“, „Изгрев – Хоризонт“, „Шкарпиловци – Север“, „Самотино“ и „Бяла“. Морските плажове „Бяла – Карадере“ са обявени в списъка като такива за природосъобразен туризъм.