Премахват изоставени автомобили в Свищов  

Велики Търново. Акция за премахване на изоставени автомобили стартира в Свищов. В тази връзка кметът на общината Генчо Генчев издаде заповед за първите три коли, които бяха принудително преместени, съобщават за Радио „Фокус“ – Велико Търново от Общината. Съгласно Наредбата за управление на отпадъците в региона, е назначена комисия за извършване на проверки за неправомерно паркирани, излезли от употреба моторни превозни средства, в зелените площи, детските площадки и други терени общинска или държавна собственост. Общината периодично извършва проверки в тази насока. На всички излезли от употреба МПС се поставят стикери с предписание за премахване  в 14-дневен срок. След изтичането му, кметът на общината издава заповед за принудително преместване и моторните превозни средства се вдигат от фирмата, с която общината има сключен договор. На собствениците им се съставя Акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Към момента са установени над 25 неправомерно паркирани, излезли от употреба моторни превозни средства, на които са поставени стикери с предписание и тече техният 14-дневен срок, след което ще бъдат премахнати принудително.

Луиза ТРАНЧЕВА