Пререгистрация на земеделските стопани се извършва в общинските служби по земеделие

разсадник

Пререгистрация на земеделските стопани се извършва  в общинските служби по земеделие, това съобщи директорът на областна дирекция „Земеделие“  – Сливен инж. Тодор Братанов. Над 4300 са регистрираните земеделски производители в областта, до момента 1300 са се пререгистрирали, уточни още Братанов . Предварителната регистрация на площи, заети с есенници, трайни насаждения, многогодишни култури се извършва до 28 февруари . Всеки действащ земеделски стопанин е длъжен да се пререгистрира, като представи в областната дирекция или общинска служба „Земеделие“ актуална информация за дейността си като попълни анкетна карта с формуляри, припомни Братанов. Земеделски стопанин, който не е извършил регистрация или пререгистрация губи правото си да кандидатства за субсидии,  а регистрираните земеделци имат право да кандидатстват за финансово подпомагане пред Държавен фонд „Земеделие“. Собствениците и ползватели на земеделски земи, чиито площи не попадат в обхвата на споразуменията за създаване на масиви по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи могат да докажат до 15 февруари правно основание за използване на тези земи, напомни Братанов. Правно основание се доказва с нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, договори за аренда или наем на земеделски земи, договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване, заповеди за разпределение на масивите. Регистрирането на правно основание се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождение на имота. За целта собствениците или ползвателите трябва да предоставят един от изброените документи.

Людмила ЙОРГОВА