Преустановиха приемът на ученици след 7 клас за четири паралелки във Великотърновска област

Велико Търново. Преустановиха приемът на ученици след 7 клас за четири паралелки във Великотърновска област. Това обобщават за Радио „Фокус“ – Велико Търново от Регионалното управление на образованието в старата столица. Закритите, със заповед на началника на РУО, специалности са във Велико Търново и Горна Оряховица. През учебната 2019/2020 година няма да се обучават младежи по професиите Спедитор-логистик и Техник-приложник в Професионалната гимназия по електроника във Велико Търново. Закрити са още специалност  „Машини и системи с централно процесорно  устройство, дуална форма на обучение” – в Професионалната техническа гимназия „Васил Левски” в Горна Оряховица и паралелката „Електрически машини и апарати” в Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василивиеч Ломоносов” в железничарския град.

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран до 16 юли.

Ако младежът е класиран по „първо желание“ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Луиза ТРАНЧЕВА