Приемат проекти по програма „Местни инициативи“ в Свищов

Велико Търново. Отворена за кандидатстване е общинската програма „Местни инициативи 2019“ в Свищов. С нея се финансират различни проекти за подобряване и развитие на кметствата и кметските наместничества на територията на общината, припомни в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново Стоян Парашкевов, директор Дирекция „Управление на проекти“. Той уточни, че кандидатите могат да са както инициативни групи, така и юридически лица с нестопанска цел от населените места. Бюджетът е в размер на 50 хиляди лева, като максималната сума, която един проект може да получи е 20 хиляди лева. „Според условията собственият или партньорският принос е задължителен. Той трябва да е минимум 10% финансов и  най-малко 30% от общата стойност на бюджета на проекта. Тематичната насоченост е за облагородяване на населените места в община Свищов, интеграция на хора в неравностойно положение, създаване и подобряване на места за отдих, спорт и развлечения, образование, култура и туризъм,  рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари и защита и възпроизводство на околната среда“, обясни още Парашкевов. Краен срок за подаване на предложения няма, тъй като програмата продължава до изчерпване на средствата. Допълнителна информация, както и формулярите за кандидатстване, можете да откриете на интернет сайта на Свищовска община и в сградата на администрацията на ул. “Цанко Церковски” 2.

Луиза ТРАНЧЕВА