Приемът в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил се осъществява по общи за всички критерии

Кюстендил. Приемът в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил се осъществява по общи за всички критерии. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Нели Петкова, директор на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към Община Кюстендил. Дейностите по приема са записани в наредба, съгласно която до 31 януари Община Кюстендил трябва да изготви списък на децата, които следва да постъпят в първи клас, и да го изпрати на действащите учебни заведения.  До 30 март трябва да бъде изготвен и одобрен график на дейностите за прием на ученици в І клас, това е и датата, до която директорът на всяко училище трябва да изготви и съответният план-прием. През месец април ще започне и записването на първокласниците. В наредбата за прием на ученици в първи клас са определени критерии, чрез които се извършва класирането на децата. Системата не е точкова, а водещият критерии е близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на детето. Сред останалите критерии е този, при който в училището вече се обучава друго дете от семейството. С предимство се ползват децата с трайни увреждания над 50%, дете с двама починали родители, както и деца, завършили подготвителна група в избраното училище.

Венцеслав ИЛЧЕВ