Приет е план-приемът за учебната 2020/2021 г. за област Смолян, броят на завършващите седмокласници тази година е със 100 повече

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

На заседание на Областната комисия по заетостта в Смолян беше проведен областен съвет,  във връзка с изготвяне, обсъждане и съгласуване на Предложение за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година, който определя местата на учениците в 8 клас по професионални и профилирани паралелки. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието – Смолян. В законовия срок до 15.02.2020г Началникът на РУО- Смолян представи за съгласуване на Комисията по заетостта към Областния съвет за регионално развитие, обобщеното предложение за държавен план-прием, направено след анализ на мотивираните предложения, постъпили от директори на училища в област Смолян. В предложенията се съдържа броят на паралелките, учениците, профилите и специалностите от професиите по форми на обучение, след съгласуване на предложенията на директорите със съответните общини и анализи на спецификата на цялата област. За паралелките с професионална подготовка, становища относно необходимостта от кадри за дадена специалност от професия, представят и национално представените работодателски организации, които са членове и на Областната комисия по заетостта.

„Държавният план-прием е една от водещите теми, по които работим всяка година. Ще представим училищата, които изпълняват държавен план-прием, както и информация по общини- какъв е броят на седмокласниците тази година, като добрата новина е, че тази година в 7 клас имаме 100 деца повече от миналата година. Това ни дава възможност да направим един по-добре балансиран план-прием. Според данните от реализирания план-прием от миналата учебна година, доста професионални паралелки бяха закрити, тъй като децата не са проявили интерес.“, изтъкна началникът на РУО-Смолян Мария Семерджиева.

Според данните, представени на областното заседание, приетият и утвърден план-прием за настоящата учебна 2019-2020 година е реализиран на 79%. От заложени и планирани за държавен план-прием за миналата година общо 47 паралелки са реализирани 37 от тях. На заседанието беше предложено на обсъждане и предложението на РУО Смолян за следващата учебна година 2020/2021г.

На територията на област Смолян училищата, които извършват прием в 8 клас са шест професионални гимназии, три в град Смолян, една в Мадан, една в Девин и една в Чепеларе. Средните училища, които освен обучения по профили, извършват обучения и в професионални паралелки са 14. Във всяка една община има по едно Средно училище, някои от тях са единствени за общината-  като СУ в Борино и СУ в Неделино, където учениците се обучават в профили в маломерни паралелки. Профилираната подготовка се извършва и в двете профилирани гимназии в град Смолян- ППМГ “Васил Левски“ и ЕГ “Иван Вазов“.

През тази учебна година Основно образование завършват 863 ученици, като данните от предходните две години показват, че броят им нараства. През учебната 2018/2019 са били 768, а година по-рано общо 801 са били завършващите 7 клас в област Смолян.

След анализ на осъществения и реализиран прием от учебната 2018/2019г Областният съвет по заетост одобри предложението на РУО- Смолян за държавен прием на ученици в профилирани и професионални паралелки в профилирани гимназии, професионални гимназии и СУ с прием на ученици в 8 клас за учебната 2020/2021г. Общо 37 броя паралелки с 888 броя ученици в цялата област Смолян. От тях учениците в Професионални гимназии и Профилирани паралелки са 47.22% и 66.66 % са ученици в STEM. Така план-приемът се определя като балансиран, като според дадените препоръки на МОН броят паралелки е бил 39, учениците в професионални и порфилирани паралелки-41.99%, а в учениците в STEM-54.88%.

До 01.03.2020г началникът на РУО Смолян Мария Семерджиева ще представи на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план -прием, който беше приет на заседание на Комисия по заетостта-Смолян. Той се утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката в срок до 30.03. 2020г.