Приключва асфалтирането на улица „Буков дол” във Велинград

Пазарджик. След подмяната на водопроводната мрежа по улица „Буков дол”, приключва и нейното асфалтиране, съобщиха от общинската администрация. От там уточниха, че улицата е последният обект от проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улици – „Осми март“, „3-ти март“, „Буков дол“, „Милош Папарков“ и „Христо Смирненски“ в гр.Велинград.

Петте улици се нуждаеха от сериозен ремонт. С подмяната на водопроводите се ограничиха загубите на питейна вода и се подсигуриха нужните количества и налягане за нормално водоснабдяване на всички потребители.
Кметът д-р Костадин Коев и неговият екип работят за цялостното подобряване на инфраструктура и качеството на водоподаването на града и населените места в община Велинград, допълват от администрацията.