Финансовата рамка на бюджета на Община Поморие за 2019 г. е 29 160 000 лв.

Бургас. Финансовата рамка на бюджета на Община Поморие за 2019 г. е 29 160 000 лв., съобщиха от пресцентъра на Община Поморие. От тях данъчните приходи са 6 650 700 лв., неданъчните приходи са 7 232 871 лв., субсидии – 13 120 213 лв., трансфери – 1 255 075 лв. Преходният остатък от 2018 г. е 3 082 291 лв. Изпълнението на бюджета за 2018 г. е 95,21%, в графа собствени приходи. „Там, където Общината трябва да осъществи контролни функции и да си събере взeманията от данъци и такси, изпълнението е близо 100 %. Това е и капацитетът на Общината за собствени приходи към момента. По две пера не са изпълнени предварителните разчети от бюджета за миналата година. Първото перо е Данък придобиване на имущество. Това са трите процента данък, които постъпват в общинската хазна вследствие на сделки с недвижими имоти. Изпълнението за този данък е 76 %. Второто неизпълнено перо е много показателно според мен, а именно Приходи от продажба на земя. Изпълнението по този показател е 63 % , което доказва, че политиката на Община Поморие за продажба на общинска земя е последователна и разумна“, каза кметът на Поморие Иван Алексиев по време на общественото обсъждане на бюджета за 2019 г. в Поморие. Заместник-кметът по бюджет и финанси Янчо Илиев подробно представи пред присъстващите на срещата всички заложени в новия бюджет параметри и източниците на финансиране. Капиталовата програма на Общината за 2019 г. е 3 010 290 лв. Повече от 1 млн. лева са заложени в общинското предприятие БКСРД, чиято основна дейност е ниското строителство, ремонти и подмяна на тротоари и други дейности по благоустрояването на територията на цялата община. Близо 1 млн. са средствата, предоставени на МБАЛ Поморие през 2018 г, предстои закупуването на нов скенер и хистероскоп за АГ отделението, на обща стойност 264 000 лв. Проектобюджетът беше представен във всички населени места в община Поморие лично от кмета Алексиев и неговите заместници Янчо Илиев и инж. Кунчо Гайдов. На всички срещи присъства председателят на Общинския съвет Адам Адамов и общински съветници. След направените корекции и допълнения от жителите на общината, проектобюджетът ще бъде внесен в Общински съвет Поморие. В продължение на една седмица ще се разглежда от постоянните комисии, след което ще бъде гласуван на заседание през месец февруари.