Приключи проектът за Водния цикъл на град Асеновград

снимка: Община Асеновград

Асеновград. Приключи проектът за Водния цикъл на град Асеновград. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от отдел „Връзки с обществеността“ на Общината. В 10.30 часа днес в зала № 305, ет. 3 в сградата на Община Асеновград ще бъде дадена заключителна пресконференция за приключване на дейностите по проекта и отчитане на постигнатите резултати. От 12.00 часа на Пречиствателната станция за отпадъчни води – град Асеновград ще се състои официалната церемония „рязане на лента“ на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“. Проектът е на стойност: 106 072 089,50 лв. с ДДС, от които финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП): 80 033 191,56 лв., Кохезионен фонд: 68 028 212,82 лв., национално съфинансиране: 12 004 978,74 лв., съфинансиране от община Асеновград: 8 557 899,38 лв., възстановим от НАП ДДС: 17 480 998,56 лв.
По проекта са изградени и реконструирани канализационни клонове с обща дължина 23 177,46 м и водопроводни клонове с обща дължина 8 082,14 м. Изградена е Пречиствателна станция за отпадъчни води за 65 350 еквивалент жители.
С изпълнението на проекта е постигнато подобряване и развитие на инфраструктурата за канализационната  и водоснабдителната мрежа в гр. Асеновград. Постигнато е  екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.
С изпълнението на проекта е постигната една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и се подпомага в голяма степен за реализирането на друга цел – опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му.
С изпълнението на проекта се решава значителна част от проблема за опазване на околната среда, подобрени са санитарно-хигиенните условия за живот на населението.