Приключи първата серия от срещи, организирани от Областния информационен център в Пазарджик

Пазарджик. Областният информационен център в Пазарджик приключи първата серия от събития за 2017 година, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик ръководителят на центъра Радослав Пешалов. Той обясни, че днес е състояла последната информационна среща от серията събития в Пазарджишка област на тема „Възможностите за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.“, които Областен информационен център – Пазарджик организира. „Информационните срещи се проведоха в периода от 30 март 2017 г. до 21 април  2017 г. във всички 12 общини в област Пазарджик с цел да се представи на заинтересованите лица възможностите за финансиране през 2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Региони в растеж“  и Програмата за развитие на селските райони. Особен интерес  предизвикаха възможностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони“, коментира Пешалов. Той каза също, че по време на всички събития са присъствали 249 участници от 12-те общини: неправителствени организации, представители на общинска и областна администрация, бизнес, земеделски производители, обучителни и образователни институции.

Ваня НИКОЛОВА