Приложението на медиацията в различните обществени сфери обсъдиха специалисти на форум в Икономическия университет във Варна

Снимка: Окръжен съд - Варна

„Приложение на медиацията в различните обществени сфери“ бе темата на кръгла маса организирана от Камарата на медиаторите в България, Институт „Итера“, Окръжен съд – Варна и Икономически университет – Варна, който беше домакин на проявата. Това съобщават от пресцентъра на Окръжен съд – Варна. Във форума участваха представители на съдебните институции, варненската адвокатска колегия, университетската общност, Регионалното управление на образованието, неправителствени и бизнес организации, и медиатори.

Кръглата маса беше открита от доц. Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“, Лиляна Савова –  председател на Камарата на медиаторите в България и председател на Институт „Итера“ и Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна.

„Все още е налице консерватизъм по отношение на медиацията, който трябва да бъде преодолян. Радващо е, че моделът на работа на Центъра по медиация към Варненски съдебен район беше възприет в цялата страна като най- ефективен. „Моделът Варна“ беше взаимстван от всички съдилища, решили да създадат свои центрове“, посочи в изказването си Лиляна Савова.

Съдия Марин Маринов изтъкна, че през първите 3 години от създаването на Центъра по медиация, съдиите от Районен и Окръжен съд – Варна са вложили много енергия и усилия в популяризирането на този алтернативен способ. „Преди седем години в България имаше само един център по медиация– този в София, вторият беше във Варна. В момента те са 8, като до края на годината предстои да бъдат открити още 5. Считам обаче, че медиацията ще бъде истинска, когато бъде изведена извън съда“ подчерта председателят на ВОС.

В рамките на кръглата маса съдия Деспина Георгиева от Гражданско отделение на Окръжен съд – Варна представи доклад на тема „Приложение на медиацията в съдебната система“. Тя разясни начина, по който функционира Центъра по медиация към съдебен район – Варна, както и кои видове спорове за подходящи за този вид процедура. Съдия Георгиева подчерта ключовата роля на координаторите в Районен и Окръжен съд – Варна – Веселина Тодорова и Нора Великова, благодарение на които центъра по медиация функционира. Тя изтъкна, че според действащите коефициенти за определяне натовареността на съдиите, постигането на споразумение не се отчита в тяхна полза. Деспина Георгиева подчерта, че благодарение на усилията и ентусиазма предимно на съдиите от Районен съд – Варна проектът „Медиация“ може да се определи като успешен.

По време на форума бяха изнесени доклади за „Психофизиологията на конфликта и необходимост от прилагане на специализирани знания на медиатора“ от психолога Венета Иванова от Институт „Итера“. Гл. ас. Д-р Диана Димитрова от Икономически университет – Варна запозна присъстващите с „Приложението на медиацията в международните бизнес отношения“, а Йорданка Христова старши експерт в РУО – Варна сподели за внедряването на медиацията в началното, основно и гимназиално образование.