Принудителна административна мярка на Министерството на културата се обжалва пред Административен съд – Видин  

 

В Административен съд – Видин е постъпила жалба от Кмета на Община Белоградчик – Борис Николов, съобщиха от пресцентъра на съда. Жалбата е  против принудителна административна мярка,  издадена от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ на Министерство на културата.  От министерството е разпоредено да се предприемат действия за съгласуване на възложените от Община Белоградчик строително ремонтни дейности за „Изграждане на улични и градински пейки и художествено осветление на Белоградчишка крепост“. Необходимо е кмътът на Община Белоградчик да  внесе в Националния институт за опазване на културното наследство изискуемата екзекутивна документация .

Делото е образувано под номер 242/2019 г. и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 3 октомври от 14.30 ч.