Приходите от отдаване под наем на общинско имущество в Добрич за изминалата година са 522 079 лв.

Приходите от отдаване под наем на общинско имущество в Добрич за изминалата година са 522 079 лв. без включено ДДС. Това е посочено в Годишния доклад за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна.  Годишният доклад ще бъде разгледан и гласуван на последното за годината редовно заседание на Общинския съвет на Добрич. Приходите от рекламни площи – 94 994 лв. без включено ДДС, от общински терени – 247 799 лв. Сключените през 2018 г. договори за отдаване под наем на общински терени и обекти са 77. Постъпилите приходи от отдаване под наем на общински земеделски земи (лозя) са 3 308 лв. За обекти, предоставени за безвъзмездно управление са сключени 3 договора. Общо постъпилите приходи от продажба на земя са 2 153 780 лв. Подробна информация е публикувана на интернет страницата на Община град Добрич в рубриката „Общински съвет“, подлинк „Докладни записки“.

Жулиета НИКОЛОВА