При проверки са установени 13 души, работили без сключен трудов договор през месец април

При проверки са установени 13 души, работили без сключен трудов договор през месец април. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от Инспекцията по труда във Видин. Най-много нарушения, свързани с работа без договор, са установени в отрасъл „Строителство“ – 6 броя, и в отрасъл „Селско стопанство“ – 5 броя.

По заплащането на труда през април са констатирани 38 нарушения. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени забавени възнаграждения в размер на 20 000 лв. Сумата на забавените възнаграждения, установени от Инспекцията, е в размер на около 36 000 лв., които се дължат от четирима работодатели. Предприети са всички мерки в рамките на компетентността на Инспекцията по труда за изплащането им.

Съставените актове за установени административни нарушения по време на проверките са 23 бр. Влезлите в сила наказателни постановления през месеца са  9 бр. с общ размер на санкциите  7000 лева.

През следващите месеци при контрола от страна на Инспекцията по труда във Видин  ще продължи да се акцентира върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения с цел превенция на недекларирания труд като цяло и в частност ограничаване на случаите на работа без сключен писмен трудов договор. Сезонната заетост е една от най-рисковите по отношение работата без трудов договор поради краткостта на заетостта. Често работещите се съгласяват да полагат труд без сключване на договор и да получават част от възнагражденията си нерегламентирано. Най-често те се обръщат към Инспекцията по труда след приключването на заетостта, когато работодателят не им изплати последното възнаграждение или договореното устно. Наетите следва да знаят, че в тези случаи Инспекцията по труда не може да задължи работодателя да изплати възнаграждение, което не е договорено в трудовия договор, както и да обяви трудово правоотношение със задна дата. Затова трудовите договори в най-голямата степен защитават правата на работещите. Работодателят няма право да ги допусне до работното място без наличие на договор, а ако желае да провери способностите им, може да включи клауза със срок на изпитване, която му позволява да освободи наетото лице без предизвестие и без обезщетение в срока на изпитване.

Анна ЛОЗАНОВА