Проби от пет населени места в региона са с отклонения от показателите за качеството на водата

Радио "Фокус" Кюстендил

Кюстендил. Проби от пет населени места в региона са с отклонения от показателите за качеството на водата. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Регионална здравна инспекция – Кюстендил. В рамките на един месец за изследвани общо 34 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места. В проби от Дупница, Аракчийски мост, и от село Друмухар са установени отклонения в показателя за коли форми и  ешерихия коли, а в проби от селата Ваксево и Неделкова Гращица – в показател за коли форми. В проба, взета от село Новоселяне е установено по-голямо количество нитрати. Допустимата стойност е до 50, а при изпитването на пробата резултатът е показал – 75. Във връзка с установените отклонения от страна на Регионална здравна инспекция са издадени пет предписания за привеждане качеството на водата в съответствие си изискванията. Съставен е и един акт за водното дружество, касаещ непровеждан периодичен мониторинг по всички показатели.

Венцеслав ИЛЧЕВ