Проведе се публично обсъждане на проектобюджета на община Панагюрище за 2020 година

Пазарджик. В Сесийната зала в сградата на Община Панагюрище се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година,  който  е изготвен на база на анализ за реално изпълнимите приходи и бюджетните разходи, съобразени с годишните приоритети за положително развитие на всички сфери на обществения живот в община Панагюрище. Това съобщиха от общинската администрация.

На срещата присъстваха председателят на Общински съвет – Панагюрище Христо Калоянов, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, кметове на кметства, общински съветници, началник отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“ в община Панагюрище Цветана Якова, служители на общинска администрация, жители на община Панагюрище.

Финансовите параметри на бюджета бяха представена от директора на дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет” в Община Панагюрище Цветана Якова. Общата рамка на предложения бюджет за 2020 година е в размер на 24 362 834 лева, от които за държавни дейности 12 300 328 лева, за местни дейности 11 157 552 лева и 904 954 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Капиталовата програма на Община Панагюрище за 2020 година е в размер на 7 312 816 лева, като 630 541 лв. от тях са собствени бюджетни средства, а 4 376 439 са европейските средства.

След детайлното представяне на проектобюджета на Общината за 2020 година, присъстващите изразиха своите положителни становища, като се обединиха около мнението, че проектът на Бюджет 2020 е изпълним, включващ сериозни инвестиции и обръщащ внимание на различни сектори, повечето от които са и национални приоритети.