Проведе се първа среща по инициативата за тристранно пазарно обединение България, Хърватия и Сърбия

София. На 13 февруари 2019г. в Белград се проведе първа среща по проекта за обединение на пазарите „ден напред“ между Хърватия, Сърбия и България (HR-RS-BG). На срещата присъстваха всички основни участници – операторите на преносни системи (HOPS, EMS и ЕСО ЕАД), електроенергийните борси (CROPEX, SEEPEX и БНЕБ) и националните регулаторни органи (HERA, AERS и КЕВР). Това съобщиха от пресцентъра на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).
Инициативата потвърди общия ангажимент за полагане на нужните усилия и предоставяне на необходимите ресурси за навременната реализация на проекта. Неговата крайна цел е тристранното обединение на пазарите „ден напред“ в рамката на Междурегионалното пазарно обединение, което се очаква да осигури дългосрочни ползи за пазарните участници и потребителите в рамките на текущата инициатива.