Провеждат Европейско здравно интервю сред жители на Варненска област  

Анкетно изследване „Европейско здравно интервю 2019“ предстои да се проведе във Варненско в периода октомври – декември тази година чрез Териториалното бюро на Националния статистически институт. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро „Североизток“. Изследването е извадково и се провежда на всеки пет години по обща методология и единен въпросник във всички държави – членки на ЕС. По време на изследването се спазват изискванията на европейското и националното законодателство. Обект на наблюдение са лицата на 15 и повече навършени години, като в рамките на проект „Пре-тестване на нови променливи за бъдещите вълни на Европейско здравно интервю“, съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия. Ще бъде събрана информация и за 1 550 деца на възраст до 15 години. В анкетното изследване „Европейско здравно интервю 2019“ са включени 5 050 домакинства от цялата страна. В област Варна в периода октомври – декември 2019 г.,  специално обучени анкетьори, ще посетят 376 домакинства в населените места: Варна, Аксаково, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Венелин, Добротич, Звездица, Медовец, Орешак и Чернево. Данните за страната от проведено през 2014 г. проучване показват, че сред лицата на 15 и повече години 66.6% оценяват здравето си като добро и много добро, 44.6% докладват за наличие на продължително (хронично) заболяване или здравен проблем. Към общопрактикуващия си лекар са се обърнали 71.2% от населението, а към лекар специалист – 30.9%. Помощ от стоматолог или ортодонт  са потърсили 44.4%, 56.7% от мъжете и 73.2% от жените са непушачи, 11.7% от мъжете и 33.4% от жените никога или само няколко пъти през живота си са опитвали алкохолна напитка. Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.