Провеждат публично обсъждане на бюджета на община Пещера за 2020 година

Пазарджик. Кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2020 г. Това съобщиха от общинската администрация. Общественото обсъждане ще се проведе на 22.01.2020 година от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Пещера.

Дневният ред на обсъждането включва запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2020 година, обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2020 година. Проектобюджетът на Община Пещера за 2020 г.  е публикуван на интернет-страницата на общината.