Проверен е сигнал за сметище до язовир Кюлевча

Снимка:РИОСВ- Шумен

Експерти от РИОСВ – Шумен са извършили проверка по сигнал за сметище под стената на яз. Кюлевча. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите. На място е установено нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци – пластмаси, изолации, хартиени, пластмасови опаковки и др., на площ около 1 дка. По време на проверката, извършена в присъствието на кмета на населеното място и представители на ОД на МВР – Нови пазар, в проверявания имот е пристигнал микробус, натоварен и превозващ отпадъци (пластмасови опаковки и торбички). На шофьора на товарния бус е съставен акт за транспортиране на отпадъци без издаден регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Съставен е акт за нерегламентирано съхранение на отпадъци и на юридическото лице, собственик на имота, както и констативен протокол с предписание за почистване на замърсения участък със срок за изпълнение на предписанието. След изтичане на срока, отново ще бъде извършена проверка на място.