Продължават даренията за Историческия музей в Панагюрище

Панагюрище. Продължават даренията за Историческия музей в Панагюрище, съобщиха от културната институция. Дарителите пристъпват към този съкровен акт с чувство на удовлетворение за изпълнен дълг към родовата памет. А в музея приемаме всяко дарение с благодарност и с чувство на отговорност да съхраним паметта. Днес Иван Караджов от село Левски, община Панагюрище дари на музея две богослужебни книги – „Миней. Месец август“ и „Псалтир“. Дарението се прие с благодарност от директора на музея доц. д-р Атанас Шопов.