Продължават дейностите по социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд“ в Асеновград

Асеновград. Продължават дейностите по социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд“ в Асеновград, с което се осигурява безплатен обяд за 250 души на територията на Общината до 30 юни. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Общината. От безплатният обяд се възползват хора, които са на месечно подпомагане от Дирекция ”Социално подпомагане”, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, както и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии. Основната цел е подобряване качеството на живот и осигуряване подкрепа на най-уязвимите лица и семейства, които не могат сами да си осигурят храна.
На 15 ноември 2018 година кметът на Община Асеновград д-р Емил Караиванов подписа Допълнително споразумение към Договор с Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” за продължаване дейностите по социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”.