Продължават консултациите по изготвянето на стратегия за развитието на културата и изкуствата на Община Велико Търново за периода 2019-2029 година

Велико Търново. Продължават консултациите по изготвянето на стратегия за развитието на културата и изкуствата на Община Велико Търново за периода 2019-2029 година, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Срещите с всички заинтересованите страни се провеждат в Конферентна зала на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“. Днес се проведоха консултации с още три фокус групи – „сценични изкуства“, „аудиовизия и медии“ и „книга, четене и библиотеки“. Обсъжданията са насрочени така, че да обхванат шест тематични фокус групи. По време на всяка от срещите са представяни основните параметри на проекти за стратегическия документ.В рамките на срещите се представя анализ на състоянието на посочените области за развитие. През 2018 година бюджетът на Община Велико Търново е бил на стойност 76 805520 лева. Средствата за култура са били в размер на 5 616 705 лева. Най-голямо е било перото за музеите и галериите – 2 067 962 лева, читалищата – 812 375 лева и библиотеките – 726 651 лева. През изминалата година се отчита увеличение на ангажираността на музейните специалисти във Велико Търново с 29%. Ръстът на посетители обаче все още не е достигнал устойчиви положителни характеристики. Чуждестранните туристи във Велико Търново са нараснали с 38%. В периода 2012 – 2017 година се отчита намаляване на заетостта в библиотеките с 10%. За сметка на това пък библиотечният фонд сее увеличил с 16%, а читателите с 22%. Средната стойност на държавно финансиране за сценични изкуства на глава от населението във Велико Търново за 2017 година е било 3 лева, като за сравнение в София град е 22 лева, а в Русе – 20 лева. Средно посещенията на театрални събития през същата година са били 165, което нарежда Велико Търново на едно от първите места.

Консултациите по изготвянето на Стратегия за развитието на културата, изкуствата, културните и творческите индустрии и културния туризъм за периода 2019-2029 г. продължават със среща с представители от фокус група „визуални изкуства, архитектура и дизайн“. Тя ще се проведе от 10.00 часа утре, отново в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“.

Надежда КРЪСТЕВА