Продължават проверките за спазване на изискванията по извършване на адресна регистрация в селата на община Шумен

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

В Закона за гражданската регистрация е посочено, че 10 кв.м. са определени за 1 лице, така в едно жилищно пространство от 100 квадрата трябва да регистрираме 10 лица, в закона е указано още, че роднини по права линия първа и втора степен, плюс сватовство и родство могат да бъдат увеличени до 3 пъти, заяви Катя Иванова, директор на дирекция „Гражданска регистрация, по време на заседанието на Общинския съвет отговор на въпрос на съветника Иван Йонков от БСП, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. „Комисията при община Шумен е приела, че трябва да разгледа всички адресни регистрации, които са над 10 човека. Във въпросните къщи са регистрирани лица, които са роднини. Повече от тях са с постоянно пребиваване и дават право да се регистрират по постоянен и настоящ адрес, но те не са в избирателните списъци и нямат право да гласуват. Така че до 30 човека можем да регистрираме в една къща. Къщите са разгледани с тяхната квадратура, но в момента текат допълнителни проверки. За да можем да кажем как лицата са си сменили адресите, трябва да ги разгледаме един по един. Това са 8 000 човека“, каза Катя Иванова. Тя представи още данни от адресните регистрации през годините. През 2015 г. са обработени адресни регистрации на 1700 човека по постоянен адрес и 2136 по настоящ. През 2016 г. са около 1000 по постоянен и по настоящ адрес 1200 души. През 2017 г. – 1800 по постоянен и 2300 души по настоящ адрес. През 2018 г. съответно 1900 и 3376 души. „През последните 4 месеца на 2019 г. са 672 по постоянен и 1800 по настоящ адрес. Тенденцията продължава и след това. За месеците май и юни са обработени 367 по постоянен, а по настоящ 672 души. Само за месец юли на 2019 г. 145 по постоянен и 261 по настоящ. „В 2019 година цифрите показват, че 54 % от гражданите, променили постоянния си адрес, са в същото населено място- от град Шумен в град Шумен . 8 % от гражданите на населените места в община Шумен са променили постоянния си адрес и 29 % от гражданите идват от други общини. 9 % са постоянно пребиваващите чужденци. От всички обработени заявления 24 % са на лица под 18 години. За настоящия адрес картината  е подобна. 45 % са с постоянен адрес от Шумен в Шумен, 14 % се местят от населено място в Шумен, 36 % идват от друга община и 4 % са постоянно пребибаващи чужденци, 1 % са подали адресни карти за постоянно пребиваване“, съобщи още Катя Иванова. Тя допълни, че от адресно регистрираните по настоящ адрес 29% са лица под 18 години. „Продължават справките, ще ни са нужни около 10 дни да завършим анализа за 2018 година“, каза Катя Иванова.

Ивелина ИВАНОВА