Продължава ангажираността на Районен съд-Варна с безвъзмездно партньорство в различни образователни инициативи

Продължава ангажираността на съда с безвъзмездно партньорство в различни образователни инициативи и проекти, свързани с повишаване на правната култура. Това каза на пресконференция за представяне на обобщените резултати за работата на Районен съд-Варна през изминалата 2018 година Ерна Якова, председател на Районен съд– Варна, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. „Кампании „Дни на отворените врати“ през месец април и ноември, поредица от срещи с ученици по линия на национална и регионална образователни програми, разигравани „симулирани процеси“, образователно-практически срещи в съдебните зали за студенти от неюридически специалности, са само част от активните прояви, които позволиха на близо 1500 млади хора в директен контакт с магистрати да разискват казуси от ежедневието, свързани с правораздаването, наказателната отговорност и защитата на права“, подчерта председателят на Районен съд– Варна. Ерна Якова допълни, че през 2018 година е извършена експертна оценка на 3-годишната дейност на Районен съд – Варна по реализацията на пилотен проект в сферата на младежкото правосъдие, финансиран от тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество. „Данните сочат, че само в тригодишния период на работа на разкритите в двете отделения на съда специализирани съдебни състави, по пилотния проект са разгледани около 800 граждански и близо 100 наказателни дела с участия на деца“, заяви Ерна Якова. Тя обясни, че в рамките на този проект е открита и т.нар „синя стая“ за разпит и изслушване на деца в региона.

Сияна БУХЛАРСКА