Продължава приемането на декларации от жителите на Пловдив за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни такива на газ и ток

Пловдив. Продължава приемането на Декларация за интерес за участие в проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици /ФПЧ10/ от битовото отопление“, който ще бъде финансиран със средства по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.  Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от общинската дирекция „Екология и управление на отпадъците“. Предвидената безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 14 милиона лева. По проекта ще се финансират мерки свързани с подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни такива на газ, използващи електричество, на пелети или друг вид дървесна биомаса или източници на топлинна енергия.
Декларацията може да бъде подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене или в община Пловдив. Декларацията, попълнена и подписана, може да бъде изпращана и електронно на e-mail: direkcia_ecologia@plovdiv.bg, като в отговор подателя ще получи входящ номер по декларацията.
Очаква се одобрение на проекта от УО на ОПОС, който ще се реализира в два етапа. Първи етап ще продължи до 31.05.2021 г. В този срок ще се проведе проучване  нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, поредица от мащабни  разяснителни/обучителни  кампании, разработване на механизъм за осигуряване на приоритетност в санирани сгради и механизъм, отчитащ приходите от предаването на заменените отоплителни устройства, изготвяне на анализи, оценки, обосновки, изследвания, както и изготвяне на визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво и приложимата информация от инвентаризацията на емисиите. Вторият етап ще продължи не по-късно от 31.12.2023 г., когато ще се извършат фактическите дейности по подмяната на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри.