Проекти за 188 617 460 лв. са реализирани в област Велико Търново в изпълнение на оперативните програми за периода 2014-2019 година

Снимка: Pixabay.com

Велико Търново. Проекти за 188 617 460 лв. са реализирани в област Велико Търново в изпълнение на оперативните програми за периода 2014-2019 година. Това съобщи Мариела Цонева, директор на общинската Дирекция „Проекти и програми”, предаде репортер на Радио „Фокус“-Велико Търново. По думите й отчетът за  изпълнение на оперативните програми в област Велико Търново сочи, че по тях са били сключени 244 договора със 143 бенефициента, а стойността на безвъзмездната финансова помощ по тях е била  147 324 205 лв.

„Най-много са реализираните проекти в община Велико Търново, където са сключени 73 договора за периода на обща стойност 86 958 670 лева. Следват общините Горна Оряховица и Свищов, съответно с 34 и 32 договора. 50 фирми и дружества в областта са се възползвали от възможностите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, където проектите са за 73 943 788 лв. Въпреки, че по тази програма почти винаги се изисква съфинансиране със собствени средства, бизнесът достатъчно смело пристъпва към кандидатстване, за да развива своите инициативи. Нашата област е от добре ситуираните в Северен Централен район по отношение на активността на бизнеса. Имаме 63 договора и 50 бенефициента. В следващия програмен период 2021-2027 се очаква безвъзмезднатаподкрепа да бъде много по-малка като тежест в сравнение със средствата, които частния субект трябва да осигури“, обясни Мариела Цонева.

Тя уточни, че собственото участие на публичния ресурс в следващия програмен период ще бъде по-голямо, а интензитета на помощта ще бъде по-малка. „Тоест в почти всички проекти ще има условие БФП спрямособственото участие да е 50 на 50 за общините, а за бизнеса най-вероятно 70 към 30 или 60 към 40 в полза на собствения ресурс“, уточни Мариела Цонева.

Рени АТАНАСОВА