Проект за толерантност и намаляване на дискриминацията в училищната среда успешно приключи Държавната търговска гимназия в Свищов

Велико Търново. Проект за толерантност и намаляване на дискриминацията в училищната среда успешно приключи Държавната търговска гимназия в Свищов. Дейностите се осъществяваха съвместно между училището и  неправителствената организация „Институт перспективи“, обясни пред журналисти Ахмед Куйтов , представител на Сдружението и координатор по проекта, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Основната цел на дейностите е била създаване на предпоставки за пълноценна интеграция на децата от малцинствата в град Свищов, чрез включването им различни методи и техники на обучение. „Започнахме с работни срещи с родители, с които идентифицирахме проблемите, които стоят пред младите хора в Свищов. След това започнахме да обучаваме младежки работници и така обучехме 40 човека, които имат компетенции да преподават знание за уважение на човешките достойнства. Направихме и информационна кампания за разясняване на ползите от образованието в свищовските квартали, които са населени предимно с етнически малцинства. Проведохме и обучение за ученици, младежки работници и учители, които вече могат да работят в междукултурна среда“, обобщи Ахмед Куйтов. Той допълни, че са организирани и посещения на ученици в различни университети в страната. Крайната задача на проекта е била изготвяне и реализация на Стратегия, която да намали разделението на учениците. „Тя вече е факт и се изпълнява съвместно с Общинската стратегия за толерантност приета през декември миналата година“, обясни Румяна Иванова, директор на гимназията. Продължителността на проекта е била една година, а финансирането му – в размер на 20 хиляди лева. Те са осигурени от Център за образование и интелигентно развитие на деца и младежи от етнически малцинства.  Положителното, по думите на директорката, е , че младежите, които са обучени по проекта, вече имат шанс да преподават, заедно с учители в Търговското училище. Това ще се случи официално от втория срок на настоящата учебна година. Румяна Иванова обясни и, че една от основните задачи на проекта е да покаже на родителите, че не е нужно училищата да се делят на малцинствени и не, а трябва да дават еднакъв и равен шанс на всички деца и младежи. Около това мнение са се обединили всички участници в проекта.

Луиза ТРАНЧЕВА