Проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци” – MELTEMI ще бъде представен днес във Варна

Институт по Океанология-БАН инициатива „Синьо кафе” по проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци” – MELTEMI, на програмата Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020, съобщиха от Института по океанология във Варна. Целите на проекта са да се извърши оценка на основните категории морските отпадъци в конкретни крайбрежни зони. Преглед на съществуващата национална правна и политическа рамка за управлението на отпадъците и опазването на околната среда. Подобряване и предлагане на правни и политически рамки и инструменти за управление, както и на най-добри практики на местно, национално и международно равнище. Друга цел на проекта е ангажиране и повишаване на осведомеността на обществото, както и стимулиране на екологичните образователни практики по проблемите на морските отпадъци. Акцент ще бъде и подпомагане на институциите, вземащи решения за съвместно разработване на национални и транснационални планове за действие, с оглед на намаляване на морските отпадъци.