Прокурорската колегия на ВСС освободи зам. главния прокурор Пенка Богданова

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

София. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Пенка Костова Богданова от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура“, и я преназначи на длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от датата на вземане на решението. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС.
Прокурор Богданова е освободена от заеманата длъжност по предложение от главния прокурор на Република България, по следните причини:
– възникнала липса на възможност и усилия от нейна страна за работа в екип с административния ръководител и с останалите заместници на главния прокурор;
– възникнала недостатъчна степен на комуникативност от нейна страна в рамките на ръководния екип, което се явява съществена пречка за общото обсъждане и решаване както на текущи, така и на основни задачи от екипа;
– възможност задълженията на заместниците на главния прокурор във ВКП да бъдат равномерно разпределение и при намаляване на броя на заетите такива щатове от три на два.