Промени в бюджета на Община Сливен прие Общинският съвет

С едноминутно мълчание в памет на убитата  7-годишна Кристин Георгиева започна днес редовното заседание на Общински съвет – Сливен. След това сесията продължи до точките от дневния ред, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Сливен. Съветниците гласуваха изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и  изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност“.

Според  кмета Стефан Радев, предложената промяна в правилника на общинското предприятие касае основно правата и задълженията на служителите да събират средствата по санкциите, които ще започнат да налагат, съгласно Закона за движение по пътищата. Той допълни, че по този начин ще се повиши контролът и качеството на предлаганите от предприятието услуги.

С 32 гласа „за“ беше прието и изменението на бюджета на общината. Стефан Радев поясни, че то се налага заради  отпускане на допълнителни средства за ремонти на читалища, паркове и част от пътната инфраструктура в по-малките населени места. Предвидени са средства и за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри в детските градини и ясли, а също и за развитието на спортната инфраструктура и обзавеждане на Спортен комплекс „Асеновец“. Стефан Радев допълни още, че Общината ще компенсира загубите в дейността на „Пътнически превози“ ЕООД.

Общинските съветници гласуваха и даването на съгласие кметът на община Сливен да подпише Споразумение за партньорство с „Пътнически превози“ ЕООД по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. То е свързано с подобряване на качеството на атмосферния въздух. Проектът предвижда закупуването на 6 броя тролейбуси и 4 броя електробуси, както и обновяване и ремонт на съществуващата 35-годишна инфраструктура, която осигурява експлоатацията на тролейбусния транспорт в града.

В хода на сесията беше прието и предложение за упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед“ като обезпечение на авансово плащане по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Сливен“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът предвижда осигуряването на допълнителна патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания. Основната му цел е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Минимум 180 лица ще могат да бъдат включени по проекта.

Друга приета точка от дневния ред беше даването на съгласие Община Сливен да разкрие две нови социални услуги, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Двата нови центъра за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда се намират в сградата на бившето Начално училище „Хаджи Димитър“ в кв. „Клуцохор“. Единият е Център за обществена подкрепа, а другият – Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства.

И на днешното заседание бяха разгледани и приети разпоредителни сделки с недвижимо имущество, приемане и разрешаване на изработване на ПУП на поземлени имоти, а също и отпускане на финансови средства и помощи на граждани.