Промени в три Наредби ще бъдат разгледани на сесията на Общински съвет- Шумен на 22 февруари

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Промени в три Наредби ще бъдат разгледани на сесията на Общински съвет- Шумен на 22 февруари, стана ясно на проведения Консултативен съвет, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Една от 35-те точки в съгласувания дневен ред на заседанието предвижда приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриранена местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Проф. Борислав Беджев, председател на Общинския съвет посочи, че не става въпрос за увеличение или намаление на цените, а за прецизиране на тесктове от документа.  Предстои да бъдат обсъдени  и изменения на Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. „По отношение на Наредбата е заведено дело от прокурор, който установи, че не са спазени изисквания от по- висок ранг. Преди промените се даваше възможност кметът без ирично решение на Общинския съвет да извършва разпореждане с общинско имущество в працели, които са съсобственост на общината, юридически или частни лица“, заяви проф. беджев. Той добави, че  администрацията е установил,  че в още един член на Наредбата допуснато отклонение и въпреки че няма протест на прокурор, тя внася предложение за уеднаквяване на подхода и практиката, по тази Наредба.  Общинските съветници ще обсъдят отчета за дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта, предложения за продажба на общински жилища на наемиатели, настанени в тях, като са  предвидени четири продажби. В дневния ред на общинската сесия е включено и приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас на територията на община Шумен, както и на Статегия за развитие на образователната система в общината. Друга точка опредвижда определяне на таксиметрови стоянки, както и на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег по съответна тарифа, валидна за община Шумен. Ще бъде разгледано и предложение за удостояване на проф. Христо Трендафилов за почетен гражданин на Шумен. Заседанието на Общинския съвет ще се проведе от 9.00 часа на 22 февруари в зала 363 на общината.

Ивелина ИВАНОВА