Профилирана гимназия за романски езици “Георги Стойков Раковски” работи по три нови проекта по програма Еразъм+

Учебната 2017 / 2018 година започна със значима новина за учениците и учителите от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас. В училището започна изпълнението  на три нови проекта по програма Еразъм+, съобщи неговият директор Радостина Георгиева, цитирана от пресцентъра на Община Бургас.

Първият е на тема „Миграция в Европа – да споделим нашите различия и да продължим напред!“, в партньорство с училища от Италия, Норвегия и Франция. Работният език е английски.

Вторият е озаглавен „Европа – нашият общ проект“ и ще се реализира в сътрудничество с партньори от Белгия, Испания, Италия, Люксембург и Франция. Работният език е френски.

Третият, с абревиатура ANGE, е свързан с приложението на дигиталните технологии в управлението на учебните заведения. Той е в партньорство с европейски университети и свидетелства за  реномето на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас в академичните среди.