Проф. Александър Джеров: Не трябва да се създава  такава правна фигура, която да бъде надзирател на главния прокурор

снимка: pixabay.com

Проф. Александър Джеров, председател на Законодателната комисия във Великото народно събрание, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Независим прокурор с мандат от 7 години ще има право да разследва главния прокурор и няма да му се отчита, предлага правителството, за да се изпълнят препоръките на Венецианската комисия. Препоръките не са задължителни, но са интелектуален съвет. Въз основа на тях правителството прави реформа с промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс. Въпросът е със създаването на такава непредвидена в конституцията втора фигура на независим до главния прокурор – друг прокурор, не се ли нарушава основният закон на страната? Очакваме оценката на проф. Александър Джеров, който е депутат от 1990 до 2001 г., зам.-председател на 38-то Народно събрание, председател на Законодателната комисия във Великото народно събрание – това е комисията, която изработва Конституцията. Проф. Джеров е наш гост. Проф. Джеров, отговаря ли правителствената идея за създаване на нова фигура независим прокурор на Конституцията?

Александър Джеров: Сега, първо да почнем от Венецианската комисия, защото идеята, доколкото разбирам, идва от нея. Още повече аз съм свързан с Венецианската комисия, защото съм бил 10 години в нея представител на България и член на Венецианската комисия. Затова много добре знам работата, дейността и постиженията. Трябва да ви кажа нещо в началото, че Венецианската комисия през тези 10 години, когато бях неин член имаше за задача само да консултира държавите по въпросите на Конституцията и основните законодателни материали, включително и българската конституция, която беше по принцип докладвана във Венецианската комисия. Не съм чел самия материал по повод на въпроса, който ми задавате. Би било хубаво човек да го прочети и тогава да излезе пред вас със становище, но нищо не пречи да уточним някои въпроси. Говори се, че е предложено да се създаде някаква фигура, някакъв дали прокурор, дали някаква друга правна личност, която да следи за спазване по принцип, говоря на закона, за работата на главния прокурор. Това е много тежък въпрос, по който много пъти се е говорило, че и главния прокурор в България трябва да носи и съответно отговорност тогава, когато престъпи законите. Това е много общо казано. Аз бих приел за по-правилно да се види, как е уреден въпросът в европейските държави, в които има главен прокурор, който да е независим, защото не във всички държави главният прокурор е като в България. Което означава, че първо трябва да се види в европейските държави, където има такава правна фигура, как е уредено, какъв е резултатът. Ако сведем нещата до България, би могло да се създаде такъв орган, но нека първо да помислим в какви рамки ще може да влезе той в действие, в кои случаи. Което означава, че преди да говорим за създаване на такава служба или отделен човек, би трябвало да видим, какви функции евентуално биха могли да му бъдат възложени. Това е първото, което трябва да се помисли: в какви рамки и какви права има този орган. Супер главен прокурор, не е важно как ще го назовем, но в какви рамки той може да направи някакви действия, да извърши някакви действия, за да бъде тълкуван да кажем главния прокурор. Това е много сложно, защото трудно може да се каже в какви случаи ще влезе в действие този супер главен прокурор. На второ място бих се замислил по въпроса, ако се създаде такова лице, такава правна фигура къде ще намерим и кой ще заеме този пост, кой ще бъде човекът, кой ще може да контролира главния прокурор евентуално при извършване на някакво нарушение, да не говоря за престъпление. Много трудно може да бъде избран и посочен такъв човек. Същевременно този човек, който би заел този пост, трябва да бъде много твърд, много независим, за да не бъде под влияние на отделни личности, на отделни структури, защото в края на краищата всеки човек е податлив към някакви действия, насочени към него. Това е област, в която трябва много добре да се помисли и тогава едва да кажем ще има такова лице или няма да има. Това лице ще има такива функции и неговите функции ще се следят за това или онова. Затова много трябва да се направи обсъждане на широк фронт, не само между прокурорите, но и много по-настрани. А да бъдат обхванати повече юристи, които работят в областта на наказателното право, за да се изгради действително една концепция. Тъй че не е само да кажем: въвеждаме или не въвеждаме. Трябва да видим цялата концепция, защото това е един много широк и дискусионен кръг от въпроси. Не само правни. И политически. Затова хубаво е да се помисли, не е лошо, не само да се изпълнят предложенията на Венецианската комисия, а да се направи онова, което е необходимо за България.

Водещ: Проф. Джеров, с въвеждането на тази фигура „независим разследващ на главния прокурор“, няма ли да се дублират двама главни прокурори? Кой ще е главният и кой ще е по-висшият от другия? Главният прокурор е регламентиран в Конституцията, а независимият е избиран от прокурорската колегия от Висшия съдебен съвет?

Александър Джеров: Да. Вие сте много точна и много права, това е сериозна опасност да не стигнем до там да има нещо като двама главни прокурори. Единият, който да бъде главен, друг да го надзирава. Не трябва да се създава такава правна фигура, която да бъде надзирател на главния прокурор. Защото винаги, всяко едно човешко действие от околните може да бъде атакувано без да е престъпление. Много субективно може да се прецени едно действие, особено на главния прокурор на републиката. За мен главния прокурор на републиката е една правна фигура, една даже и политическа бих казал фигура, която трябва да бъде независима и да може да работи без да го е страх да бъде атакуван. Не говоря тогава, когато извърши престъпление, дума да не става, но винаги има как да кажа, една малка разлика между правомерни и неправомерни действия, както ги назоваваме. И затова ви казвам – нека въпросът да бъде сигурно, бавно обсъден, да не се бърза. Ако бързаме, ще сбъркаме. Нито съм за, нито съм против. Ще бъдем убедени само тогава, когато се изгради концепцията евентуално, ако има такова лице – неговия обхват, неговите правомощия, връзка с главния прокурор, последици от неговите действия. Има и още един въпрос, който е много съществен – този контрольор ли ще го назовем, не е важно вече, новият закон ще го определи. Той дали ще бъде безгрешен?

Водещ: Кой ще го контролира?

Александър Джеров: Ще трябва и на него да назначим един човек, който да следи пак той да не извърши някакво престъпление, някаква грешна стъпка. И затова влизаме в област, която е опасна, ако не бъде много добре проучена, разработена. И пак се връщам към първата си мисъл – нека да видим в ЕС, европейските държави, които са подобни на нашата система, как са уредили въпроса. Защото не е само да кажеш – ще назначим такъв човек. От тук почват многото въпроси, много широки по разположение проблеми. И тогава едва може да влезе в действие това или онова решение. Аз бих се радвал, ако въобще стигнем до някакво решение – дали положително, дали отрицателно, но да знаем, че сме обхванали този въпрос изцяло и то така както трябва да бъде.

Водещ: Проф. Джеров, има още един елемент, който предизвиква тревога от предложението на правителството. Кабинетът предлага прокурорската колегия, която обаче се назначава или поне в някаква степен е в зависимост от главния прокурор, тя да избира магистрата, който ще го разследва?

Александър Джеров: Да.

Водещ: И тук по този начин не се ли получава, че главният прокурор, който си назначава колегията, на практика ще си назначи чрез нея и своя контрольор?

Александър Джеров: Вие сте много права и тук. Този човек не трябва да бъде в рамките на прокуратурата, тоест той не трябва да бъде подчинен на главния прокурор. Но не трябва да бъде и в изпълнителната власт, защото при смяна на правителството и идването на нов премиер, винаги може да се наклонят везните. Това трябва да бъде силно независим човек. Затова аз преди малко казах – много трудно у нас ще може да се посочи такъв човек, който не само да бъде не политически настроен, а да бъде много чист в правната област, в моралната област. В целия този комплекс от въпроси и да бъде абсолютно независим. Аз на това бих държал основно. Освен това този човек трябва и морално да бъде много чист, защото както ви подсказах съблазните на многото пари, на високото положение са прекалено много. И ако този контрольор така да го нарека бъде повлиян дали материално, дали морално, ще получим доста голям провал. Много е сложен въпрос. Това е моето мнение. И затова не трябва така леко да тръгнем към него. Нека да имаме такава личност, но по-нататък. И затова първо трябва концепцията да се изработи, което е много сложно. Второ трябва да се намери такъв човек. Аз не знам, къде би могъл да се вземе.

Водещ: От къде ли ще та вземем такъв ангелоподобен?

Александър Джеров: Той не трябва да бъде само юрист, а трябва да бъде и човек с високи морални качества.

Водещ: И много висока компетенция правна е нужна. Нали?

Александър Джеров: Да. Виждате колко е сложен, многопластов въпросът, който вие поставяте.

Цоня Събчева