Проф. Анелия Клисарова: Кадрите, които се подготвят в училищата, трябва да бъдат планирани съвместно с бизнеса

Проф. Анелия Клисарова,  председател на  Съвета по образование и наука към НС на БСП и бивш министър на образованието, в интервю за предаването „Червена линия“ на Радио „Фокус“

 

 

Водещ: Необходима ли е реформа в сектор образование? Този въпрос е реторичен. Доказателствата са и заради отрицателни резултати сред учениците, и заради демотивацията на учителите, свързана с цялостния процес на обучение и не на последно място с ниското заплащане на труда им. Е ли са тези проблеми част от визията на БСП за развитието на страната и какви решения предлага левицата?

Проф. Клисарова, новият Закон за училищното и предучилищно образование, който вече действа, беше сочен като важен елемент от реформата. Дава ли резултати?

Анелия Клисарова: Ако трябва да съм абсолютно  искрена, резултат нямаше. Трябва да направим ревизия на ревизията. Затова бързо, за да можем да отчетем резултатите, трябваше да приемем закона. Много пропуски, стандартите, свързани със закона, са изключително трудни за разбиране и за осъществяване от директори и учители. Но тези стандарти нямаше как да бъдат по-добри, като са правени, както аз казвам „на коляно“, за много кратко време.

Водещ:  Тоест едва влязъл в сила законът вече доказва, че има необходимост от промяна?

Анелия Клисарова:  Категорично, да. И това съм го установила при всички срещи, които съм провела с учители, с директори. Много оплаквания, много предложения, които ние сме обединили, и ще предложим промени в сега действащия закон.

Водещ: Иска ми се да насочим разговора ни към чисто практичната страна. Защото трябва да признаем родителите, учениците в по-малка степен ги интересуват законите, интересуват ги резултатите. Факт е, че от средните и висшите училища излизат кадри, които трудно се реализират на  пазара на труда, а в същото време бизнесът страда от липса на работна ръка. Къде се къса връзката, как тя може да бъде осъществена?

Анелия Клисарова: Ако видите нашата програма, с която БСП ще излезе и се надявам, сигурна съм, че ще бъде приета сега на конгреса на БСП, една от първите ни точки е образование –  пазар на труда. Национална карта „Образование – икономика“. Тя трябва да е изработена от държавата, от общините и от бизнеса тази национална карта. Да бъдат планирани кадрите, които се подготвят не само в средното професионално, но и във висшето образование. Така че тези кадри на отговарят на потребностите на икономиката и на  пазара на труда. А бизнесът трябва активно да участва в изработването на тази национална карта, защото в него са прогнозите и в него са възможностите. Той не само трябва да участва в изработването на картата, а трябва да участва и в изработването на учебните програми, в часовете по практика, които даваме в нашите професионални гимназии, и това ще доведе до връзката между бизнеса и нашето професионално образование. Само тогава ще можем да осъществим една реална реализация на младите хора, които завършват и средно, и висше образование. И това е изключителна необходимост. Не случайно в нашата платформа заляга нов закон за професионалното образование. Или това е участието на бизнеса в четири нива. Ранна професионална ориентация на учениците, ние не говорим за това. Финансови стимули от страна на бизнеса и на държавата, така че да приемат учениците в реална работна среда. Изграждане на кариерен план на учениците и професионалните училища. И, разбира се,  този контакт ще се осъществява с помощта на държавата и с помощта на общините. Не бива да забравяме и момента за ученето през целия живот, където тези кадри ще могат да се преквалифицират така, щото да бъдат полезни и на бизнеса, полезни и за себе си, защото ще имат една добра реализация.

Водещ:  Няма как обаче, когато говорим за образование, за необходимост от промяна и реформа, да подминем въпроса с недостига на средства. Дълго време се смяташе, че делегираните бюджети са разковничето на проблема. Вашият анализ какъв е?

Анелия Клисарова: Ами абсолютно  грешна е позицията, че парите трябва да следват ученика. Делегираният бюджет в определен период от време изигра своята роля. Но ако искаме да няма мъртви души в училище и ако не обвържем бюджета на дадено училище с качеството, с реализацията на неговите ученици, ако не сложим коефициенти, които да са свързани в региона, в който се намира това училище, с вида на учителите, с вида на учениците, то в никакъв случай не можем да постигнем резултата за стимулиране на качеството. Защото нали нашата цел е равен достъп до качествено образование. Всяко дете трябва да има шанс за реализация в живота. И от малкия град, и от големия град, и от малкото населено място.

Водещ:  Тази година се оказва, че основно образование ще завършат три випуска. Това до какво ще доведе, очаквате ли напрежение?

Анелия Клисарова:  Искам да успокоя родителите, че ще се направи всичко възможно все пак да няма това напрежение. Но защо се породи това? На никой не беше необходимо новият закон да влиза в първи, в пети, в седми клас. Просто новият закон трябваше да тръгна от първи клас за цялата образователна система. Ето това бързане, за което говоря, е безсмислено в образователната система. И сега какво правим? Сега в седми клас децата ще имат това външно оценяване, но няма да получат бележки, ще получат точки. Така ще бъдат оценявани. Децата, които не искат да участват, също ще участват, обаче в класирането, но със своите дипломи, като те бъдат приравнени по определен начин. Децата, които завършват осми клас също ще получат определен брой точки. И по този начин ще стане разпределението на учениците, защото те се събират горе-долу два и половина випуска, три, за да може да бъде разпределено по гимназиите и професионалните гимназии. И сега тука, дето се казва, бием звънеца, Нека се засили професионалното образование. Няма как някое дете да не се реализира някъде в училище, трябва да стане. Нека засилим тази професионална ориентация, да се ориентират към професионалните училища, откъдето ще излязат с професия и ще бъде по-лека тяхната реализация на  пазара на труда.

Водещ: Служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков проведе днес среща с бивши ръководители на министерството и ги увери, че ще разчита на всичко постигнато преди него. Вие също бяхте на тази среща, какво посъветвахте служебния министър, какви препоръки му дадохте?

Анелия Клисарова:  Разбира се,  че трябва да има приемственост, и ще кажа защо. Защото всички говорим за това, че учителят е ключът към качественото образование. Мотивацията децата да учат, мотивацията да развиват своите мисли. А какво правим ние за учителя? От нашето правителство бе приета стратегия за развитие на педагогическите кадри. Не само със заплати, но тяхното кариерно развитие, тяхната реализация, тяхната мотивация. Мотивацията на младия учител, мотивацията на опитния учител за наставник, да бъде наставник, помагач на младия учител. Помолих проф. Денков, благодаря му, че беше единодушен с мен, че е изключително необходимо да се върнем към тази стратегия, тя е приета от Министерски съвет, и да почнем да я реализираме. И друг много важен момент. Това е да се допълнят така набързо изготвените стандарти, защото ние затрупваме нашите учители и директори с бумащина, която на никого не е необходима. Нека тези стандарти бъдат по-ясни, по-конкретни, да улесняват работата на учителите, за да може те да имат повече време за децата.

Росица АНГЕЛОВА