Проф. Антони Стоилов, ЮЗУ „Неофит Рилски“: Средната оценка на кандидат-студентите от изпитите варира от 04,00 до 04,80

Проф. Антони Стоилов, заместник-ректор в Югозападен университет „Неофит Рилски“, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин

 

Фокус: Проф. Стоилов, Югозападен университет „Неофит Рилски“ проведе вече кандидат-студентските си изпити. Какви са резултатите? Колко души се явиха, тъй като освен това имахте и електронно изпитване?

Проф. Антони Стоилов: Да, кандидат-студентските изпити в Югозападния университет преминаха и в момента все още сме в период на приемане на документите на кандидатите. Крайният срок е до 5 юли, има още 2 дни, така че сами разбирате, че няма как да кажа точно колко са кандидатите. Това, което наблюдаваме дотук също може да даде някаква представа. Има изключителен интерес към специалности като Финанси, Начална и предучилищна педагогика, Физическо възпитание и спорт, Английска филология, Английски и немски език като профил на специалността Приложна лингвистика, История, История и археология, Архивистика, Информационна сигурност, Психология, Култура и медии, Международни отношения, Бизнесмениджмънт и предприемачество, Туризъм и т.н. Тук може би е мястото да споделя и едно мое голямо учудване за една политика на Министерството на образованието, тъй като специалности като медицинска сестра и акушерка, които се радват на изключително внимание и търсене, миналата година за едно място се конкурираха от 12 до 15 кандидата. Уж живеем в пазарна страна и търсенето трябва да определя предлагането, обаче в крайна сметка се получава така, че броят студенти, които ние получаваме  е изключително нисък и понеже това е утвърденият брой с решение на Министерски съвет,  ние нямаме право да приемаме повече студенти. Това е изключително неприятно, но така или иначе интересът го има. Кметовете в общините и директорите на болниците ни подкрепят в искането ни в ЮЗУ да приемаме изключително повече студенти, тъй като така или иначе интерес има. Задочното обучение е изключително популярно по разбираеми причини. Там няма да има незапълнени места вероятно още на първо класиране.

Фокус: Имате ли приблизителни данни колко кандидат-студенти се явиха  на писмените и колко на електронните изпити?

Проф. Антони Стоилов: Доста странно е за мен, но все повече кандидати се ориентират към електронната форма на изпитване. Донякъде това е обяснимо, тъй като имахме три писмени изпитни сесии – през март, април и юни, докато при електронния формат на изпитване, кандидатът може да се явява толкова пъти, колкото той си пожелае, тоест да си получи оценка, която го удовлетворява. Затова може би там интересът е толкова засилен, но така или иначе там действително през последните 1-2 години се забелязва изключително търсене и изключително записване за тази форма на изпитване. Тя е по български език, английски език, биология, история и може би там повишеният интересът се дължи и на това, че резултатът излиза веднага след като се даде отговор на последния въпрос. Този начин на изпитване продължава и в момента, така че кандидатите могат да се явят.

Фокус: Като цяло в сравнение с предходните години, какви са оценките тази година – повишават ли се, понижават ли се?

Проф. Антони Стоилов: Оценките зависят от конкретната конюнктура и от подготовката на кандидатите. Трябва все пак да обясня нещо на слушателите и читателите, тъй като те не са длъжни да знаят абсолютно всички правила, по които протичат изпитните кампании – отдавна е потвърдено решението на Министерството на образованието и науката за влизане в университетите да се зачитат и оценките от държавните зрелостни изпити. Това обективно намалява и кандидатите, това че на кандидат-студентски изпит се явяват привидно малък брой студенти, не означава, че кандидатите за определеното висше училище са намалели, тъй като те пък кандидатстват с оценките от зрелостни изпити. Искам да кажа, че явяването на кандидат-студентски изпит не е мерило за броя на кандидатите и за интереса към дадена специалност, тъй като той може да се види сега, когато се подават документите. Когато се подадат документите, тогава става ясно какъв е интересът към определени специалности или към определено висше учебно заведение. Иначе конкретно за оценките, за които питате, всичко зависи от подготовката на кандидатите. Общо взето ние работим с еднакъв формат изпити в продължение на години. Средната оценка варира някъде от 04.00 до 04.80. Има, разбира се и под, и над тази граница.

Фокус: През предишните години същото ли е било?

Проф. Антони Стоилов: В общи линии да, не се забелязва кой знае какво вариране нагоре и надолу. Това, което прави впечатление е езиковата неграмотност на кандидатите и това е впечатление, което не е само на базата на кандидати, които се явяват само в Югозападния университет, а общо взето всички колеги споделят тревогите си от изключително ниското ниво на владеене на правописните и правоговорните норми на българския език. Това изглежда като особеност на генерацията. Много причини има за това – в училището, в семейството и т.н.

Фокус: Миналата година, докато течеше кампанията, с Вас всъщност разговаряхме, че всъщност прекалено малко зрелостници завършват, а местата в университетите са двойно и тройно повече. Има ли надежда, че все пак ще успеете да запълните местата в по-голямата част от специалностите, въпреки че значителна цифра от завършващите заминават за чужбина?

Проф. Антони Стоилов: Така е, но мисля, че и практиката от миналата година, както и от тази, показва, че ние ще се справим. Това не е някакъв фалшив оптимизъм, а просто се уповавам на цифрите. 2244 души може да приеме ЮЗУ „Неофит Рилски“ с решение на Министерството на образованието и науката. Фактът, че остават още 2 дни, а ние вече сме надхвърлили много над половината, показва, че при всички положения ще се справим със запълването на местата. Лошото е, че при всички положения има мигриране между отделните университети. Преди години имаше едно правило кандидат да кандидатства само в едно висше училище, а сега той може да кандидатства където пожелае, по колкото иска специалности, но тъй като няма как да се обучава по няколко специалности и трябва да се избере само един университет, в който да се обучава. Естествено ние се надяваме това да бъде нашия университет, но разбира се в този процес ще се загубят определен брой от записалите се студенти.

На 10 юли ще бъде обявено първото класиране,  а на 11 юли започва записването.

Натали СТЕФАНОВА