Проф. Антони Стоилов, ЮЗУ „Неофит Рилски“: 37 от специалностите в университета вече са запълнени максимално още на първо класиране

Проф. Антони Стоилов, зам.-ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“ в интервю за Радио „Фокус“ Пирин относно първото класиране на кандидат-студенти в университета и сроковете за записване

 

Фокус: Проф. Стоилов, вчера излезе първото класиране на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Какви са вашите впечатления на базата на класирането?

Проф. Антони Стоилов: Първите впечатления от излязлото вчера класиране на студентите от Югозападния университет „Неофит Рилски“ са в няколко направления. Традиционно интересът към специалностите в задочна форма на обучение продължава да е изключително висок по разбираеми причини, тъй като кандидатите имат възможност да учат и да работят, за да могат да осигуряват средства за следването си. Специалностите, които предлагаме в задочна форма на обучение са 17, от тях за 14 са класирани кандидати за всички свободни места, които е предоставило на университета Министерството на образованието и науката. Така че в 14 от тези 17 специалности са класирани кандидатите, които са възможния максимум. В тези 3 от тях, в които има все още незаети места са: „Математика и информатика“ – 1 незаето място; „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“ – 2 незаети места, „Българска филология“ – 3 незаети места. За всички отпуснати по държавна поръчка места са класирани кандидати в специалностите „Бизнес мениджмънт и предприемачество“, „Връзки с обществеността“, „Комуникационна техника и технологии“, „Компютърни системи и технологии“, „Право“, „Публична администрация“, „Психология“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Счетоводство и контрол“, „Социална педагогика“, „Социология“, „Социални дейности“ и „Философия“.

Фокус: А как стоят нещата с редовната форма на обучение?

Проф. Антони Стоилов: В редовната форма на обучение правят впечатление няколко неща. Първото е, че Югозападният университет изглежда повишава своя рейтинг, тъй като в сравнение с предишните годините, сега са много повече специалностите, за които се класирани кандидати за абсолютно всички отпуснати от Министерството на образованието места. Тоест за 37 от специалностите местата са пълни. Запълнени са следните специалности: „Акушерка“, „Архивистика и информационна сигурност“, „Българска филология“, „Бизнес мениджмънт и предприемачество“, „Връзки с обществеността“, „География и регионална политика“, „Екология и опазване на околната среда“, „История“, „История и археология“, „Информационни системи и технологии“, „Кинезитерапия“, „Компютърни системи и технологии“, „Култура и медии“, „Култура и културен туризъм“, „Логопедия“, „Маркетинг“, „Медицинска сестра“, „Медицинска химия“, „Международни отношения“,  „Национална сигурност“, „Начална училищна педагогика и чужд език“,  „Педагогика на обучението по химия и човекът и природата“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Педагогика на музикалното изкуство,  „Психология“, „Приложни оптични технологии“, „Публична администрация“, „Социология“, „Социални дейности, „Счетоводство и контрол“, „Спорт“, „Туризъм“, „Финанси“, „Философия“, „Физика“ и „Физическо възпитание и спорт“.

Фокус: В кои специалности все още има незаети места?

Проф. Антони Стоилов: В около 20 специалности има незаети от 1 до 5 места максимум. Все още не са запълнени всички места в специалности като „Международен бизнес“ – 2 свободни места; „Социална педагогика“ – 5 свободни места; „Педагогика на обучението по физика и математика“ – 3 свободни места; „Славянска филология“ – 3 свободни места; „Балканистика“ – 2 свободни места; „Английска филология“ – 1 свободно място; „Лингвистика“ – 4 свободни места; „Английски език и етнология“ – 5 свободни места; „Английски и руски език“ – 5 свободни места; „Културология и културен мениджмънт“ – 1 свободно място; „Химия“ – 1 свободно място; „Електроника“ – 1 свободно място; „Комуникационна техника и технологии“ – 2 места; „Мода“ – 2 свободни места; „Българска народна хореография“ – 2 места; „Съвременна хореография“ – 3 места; „Поп и джаз пеене“ – 3 места; „Филмов и телевизионен монтаж“ – 5 места. Прегледът на тези специалности показва изключително широк профил, тъй като те са от различни направления. Това е нормално, тъй като Югозападният университет е един от петте класически университета в страната, тоест с класическа университетска структура. Ние подготвяме студенти в изключително много професионални направления, затова много пъти сме искали държавата да има по-специално отношение към тези 5 класически университета. Практиката показва, че има интерес към такъв тип университетска структура.

Фокус: Какви са сроковете за записване на кандидат-студентите?

Проф. Антони Стоилов: Вчера обявихме класирането, а от днес до 16 юли в обикновените работни дни времето, в което те могат да посетят нашия университетски център е от 08,00 часа сутринта до 12,00 часа на обяд, както и от 13,00 до 17,00 след обяд, за да се запишат. Тъй като има и два почивни дни, които сме включили в сроковете за записване, за да дадем възможност на хората, които пътуват или които са на работа и нямат възможност да дойдат през седмицата, в събота и неделя времето за записване е малко по-специфично – от 09,00 часа сутринта до 15,00 часа след обяд. Записването става в Университетски корпус 1, тъй като той е на входа на Благоевград и много лесно се намира, благодарение на указателните табели. Задължително е кандидат-студентите да носят оригинала на дипломата си за завършено средно образование и бележка за заплатена семестриална такса. Таксите се заплащат в банковия офис, който е позициониран вътре в учебния корпус, непосредствено до бюрото, в което се приемаха кандидат-студентските документи и където става записването.

Искам да отбележа и изключителния интерес към някои от специалностите. Знаем, че към някои специалности няма чак толкова голям интерес, основно заради демографската криза и това, че доста от хората емигрират от страната. В тази връзка трябва да отбележим, че има специалности, в които над 10 души се борят за едно място. Това са специалности като „Кинезитерапия“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и други. Ние говорим за пазарна икономика, тоест за това, че търсенето трябва да определя предлагането, а в случая имаме над 10 кандидати, които се борят за едно място, а в същото време местата, които са ни отпуснати са по-малко и затова се получава така. При положение, че всички управители на болнични заведения в региона декларират нуждата от такива кадри и след като има официални декларации, подписани от страна на кметовете в региона, значи има нужда от тази специалност.

Фокус: Кога ще можем да говорим в цифри за това какъв точно е приемът на университета тази година?

Проф. Антони Стоилов: Аз не случайно определих израза „класирани за местата“, тъй като в крайна сметка за окончателен брой приети можем да говорим едва след като те се запишат, а това може да стане на по-късен етап – на 23 юли, тъй като до 21 юли е записването за второто класиране. Някъде около 300 са местата, които са останали незаети до момента, а кандидатите, които чакат място са около 560, но ако някой се откаже, те може и да бъдат приети.

Натали СТЕФАНОВА