Проф. Антони Стоилов, ЮЗУ „Неофит Рилски“: Имаме нови специалности, по които ще може да кандидатстват студентите за учебната 2018/ 2019 година

Източник:ЮЗУ

Проф. Антони Стоилов,  зам.-ректор в  ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Разкажете ни малко повече за кампанията, която стартира за прием на първата предварителна кандидат-студентска сесия  в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград?

Проф. д-р Антони Стоилов: В Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград изпитните сесии за учебната 2018/2019 година са три. Две има предварителни и една редовна. Първата предварителна изпитна сесия е на 24 и 25 март. Втората предварителна изпитна сесия е на  21 и 22 април. Редовната изпитна сесия е на 7, 8 и 9 юни. На дневен ред е първата кандидат-студентска сесия, тъй като тя стартира тези дни. На 24 март ще е първият ден, на който кандидат-студентите ще може да положат изпит по предметите: български език, история на България, география на България, биология, математика и английски език. На 25 март пък е ден за практически изпити, тъй като има специалности, в които се кандидатства по този начин. Това са практически изпити по вид спорт, рисуване, физическа подготовка и по музика. Някой от кандидатите може да желае да се яви на повече от един състезателен изпит затова сме дали възможност, това тяхно желание, да бъде удовлетворено. Те могат да се явяват по избор на изпит или от 9.00 или от 13.00 часа на 24март. Онова което кандидатите трябва да знаят, е че кандидат-студентските документи вече могат да се подават и ще имат възможност да го правят до 22 март. Кандидатите трябва да подадат заявление в университета, че искат да се явят на изпит, а също така трябва да заплатят такса от 30 лева. В деня на самият изпит те трябва да носят документите си за самоличност, за да могат да удостоверят, че те са кандидати. Трябва да носят и документа за платената такса, тъй като на него ще имат нещо като входящ номер. По този входящ номер те ще бъдат разпределени в конкретни зали. Информацията за тези зали е предварително оповестена. Има я и на входа на университета, както и на сайта на университета, така че могат да се информират предварително. Когато дойдат на място също може да погледнат. Също така имаме квестори, които ще ги насочват в залата в която трябва да положат изпита. Местата в изпитната зали трябва да бъдат заети един час преди началото на изпита. Следователно, ако се явят на сутрешният изпит те трябва да са заели местата си в 8.00 часа, а ако са предпочели да се явят на следобедния  изпита – от 12.00 часа до 13.00 трябва да заемат местата си. След което започва изпита. Самият изпит е два часа. Има изпити, които са с по-различна специфика от останалите по програми. Това е изпита по английски език и по математика. Там трудността е малко по-различна, спецификата е по-различна и продължителността на самият изпит е четири часа. Всичко това ще им бъде обяснено в деня на самият изпит – какво може да правят и какво не може. Така, че ще получат допълнителна информация на място.

Фокус: Кои специалности са най-желани от студентите в университета?

Проф. д-р Антони Стоилов: Въпросът за интереса на студентите към определени специалност е много сложен и труден за отговаряне, тъй като всяка година той е различен. Няма да бъде много коректно да обяснявам, че едни специалности се ползват с по-голям интерес от други, смисъл такъв, че някои от колегите може да се засегнат. Има интерес към всички специалности, разбира се, не всички са еднакво търсени. Има по 10-12 кандидата за едно място по специалност като „Медицинска сестра“ и „Кинезитарапия“.  Търсени са изключително много от кандидат-студентите и специалности като „Предучилищната и началната училищна педагогика“, също така и специалностите във филологическото направление като „Българска и английска филология“ и „Приложна лингвистика“. „Психологията“, „Правото“ и икономическите специалности също са предпочитани. Имаме обучение по 79 бакалавърски програми, така че много е трудно да бъдат изброени всичките. Общо взето, радваме се на интерес. Запълваме всяка година местата, така че притеснение нямаме.

Фокус: А ще има ли промени в таксите през следващата учебна година 2018/2019 година?

Проф. д-р Антони Стоилов: Академичният съвет вече се произнесе относно таксите. Той взе  решение, тъй като минималната работна заплата беше повишена с някъде 15% , таксите да бъдат увеличени със същия процент. Това е решението ,общо взето поносимо,  тъй като всички университети също повишиха таксите си.  Нормално е след като минималната работна заплата се вдига и таксите да се увеличат. Ние подходихме максимално коректно, тъй като увеличихме таксите с такъв процент какъвто беше увеличението на минималната работа заплата.

Фокус: А ще има ли нови специалности, по които ще може кандидат-студентите да кандидатстват?

Проф. Антони Стоилов: Имаме нови специалности, по които ще може да кандидатстват студентите за учебната 2018/ 2019 година. Една от новите специалности ще бъде „Български език и китайски език“. Въвеждаме я за първи път тази година, тъй като от няколко години наблюдаваме засилен интерес към китайският език. На територията на университета е открита специална стая „Конфуций“. Освен това висшето заведение има добри партньорски отношения с Пекинския университет. От този университет пристигат студенти, решили да продължат образованието си в нашият. Има курс от 30 граждани, включително студенти и ученици от региона в Благоевград, които изучават китайски език в класната стая „Конфуци“. Поради проявеният  интерес към дисциплината, решихме да удовлетворим желанието на кандидат-студентите  и да им предложим специалност, в която да могат  да изучават китайски език. Надяваме се отпуснатите места да бъдат  запълнени. Тази година университета ще предложи обучение и по още една нова специалност – „Педагогика на учението по химия и физика“. В образователната ни система има спешна нужда от учители, тъй като в тези области те са предимно възрастни хора. Така решихме да предложим и тази нова специалност, като и тук се надяваме да има проявен интерес от страна на бъдещите студенти.

Фокус: А има ли специалности, които са по-нежални от студентите  и как си го обяснявате Вие?

Проф. Антони Стоилов:  Обикновено срещаме затруднение със запълване на  местата, макар че ги запълваме, но трудно. Това са за специалности като химия, физика, математика. Тук проблемът, мисля че е чисто поколенчески. Това са генерации, които изпитват затруднения при справянето с по-трудните дисциплини. Те предпочитат онова, което изисква по-малко учене. Всички знаем, че при химията, физиката и математиката трябва да се учи здраво, много сериозно. Не трябва да забравяме, че това са специалности, които биха дали възможност на човек да се реализира не само в страната, но и далеч извън границата на България. Проблемът в образователната система, още в средните училища, влияе и в развитието на студентите  във висшето учебно заведение. Общо взето явлението, което се наблюдава напоследък, е че грамотността и подготовката от средното училище не са на добро ниво. Принудени сме да въвеждаме в нашите учебни програми дисциплини, които да компенсират пропуснатото в средното училище. Това става в първи курс, за да можем да неутрализираме тази разлика, тъй като във висшето образование, във всяка една специалност има специфично ниво от което трябва да започне обучението.

Фокус: Какво се случва със студентите след като завършат? Успяват ли успешно да се реализират в живота?

Проф. Антони Стоилов: Общо взето, да. Рейтинговата система е един от индикаторите, който има отношение, включително и при получаването на държавната поръчка. Това важи не само за Югозападният университет, а за всички университети. Рейтинговата система мери и този показател – реализиране на кадрите. Данните общо взето са добри в тази посока. Но проблем има и с това, че пазарът непрекъснато се стеснява. Държавата отчита все по-нисък  ръст на безработицата, но в крайна сметка не зная как точно се получават статистическите данни. Младите хора все по-трудно намират работа, а това е проблем. Реализация имат в точно определени сектори – ИТ специалистите особено, технологии. При нас и студентите в езиковите специалности си намират добра работа. Все пак трябва да отбележим, че държавата не предлага чак толкова възможности за реализиране. Студентите, които завършват нямат желание да се реализират и като учители, защото заплащането е на изключително ниско ниво. Младите хора имат малко по-различна представа какво възнаграждение трябва да взимат и затова все повече хора се ориентират към работа в чужбина. Но фактът, че се реализират успешно в чужбина говори, че тук получават добра подготовка .

Фокус: За финал на нашият разговор какъв е интереса на младите хора към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград?

Проф. Антони Стоилов: Радваме се на интерес от страна на студентите и изпълваме държавната поръчка. Засилен интерес има към бакалавърските и магистърските програми във висшето заведение. Запълваме всички магистърски програми. Бакалавърските програми не винаги ги запълваме, като неизпълнението им варира от 1 до 5% , в зависимост от годината. Ако има такова неизпълнение, то причината е в това, че някои от специалностите са изключително трудни за кандидатите.  Това не е проблем само в нашият университет. Наскоро слушах един разговор с ректора на Софийският университет и всъщност, онова което беше обявено като информация в медиите е, че той сваля драстично таксите по специалности като химия, физика и математика. Липсата на кандидати за някои специалности се дължи от една страна на по-високите такси, а от друга на липсата на желание в кандидат-студентите за обучение по даден предмет. Това не е проблем само за Югозападния университет, но и за останалите висши учебни заведения в страна.

Кристина МИТКОВА