Проф. Антони Стоилов, ЮЗУ „Неофит Рилски“: Интересът на кандидат–студентите към университета се запазва постоянен в тези тежки времена

Източник:ЮЗУ

Проф. д-р Антони Стоилов, заместник-ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“ в интервю за предаването „Метроном“ по Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Проф. Стоилов, в момента при Вас върви подаването на документи за мартенската изпитна сесия. Разкажете ни как върви кампанията и какви са сроковете, които трябва да бъдат спазени?

Проф. Антони Стоилов: Тази година от университета са предвидени три изпитни кампании за кандидат-студентите. Първата, както и Вие казахте е на 25 март. Полагат се изпити по „Български език“, по „История на България“, по „География на България“, по „Математика“ и „Английски език“.  Това разбира се важи за всички изпитни сесии. Срокът за подаване на документи или по-скоро на заявките за участие в писмените изпити тече от 13 март и ще продължи до 23 март. Общо взето това са около 10 дни и те важат за абсолютно всички дати нататък, защото освен мартенската сесия има и такива на 22 април, а след това и на 7 юни. Онова, което трябва да знаят кандидат-студентите е, че документите могат да подават на място в университета, зала 102 А. Когото и да попитат в централната сграда на университета всеки ще ги упъти, защото там има сигнализация и лица, които са поставени за тази цел. Другото което трябва да знаят, е че всички желаещи кандидати могат да се явят и на електронен изпити. Електроните изпити са по „Български език“, „История на България“, по „География на България“, „Биология“ и „Английски език“. Това те могат да направят всеки работен петък до 16 юни, а след това от 16 юни нататък до 5 юли могат да го правят всеки ден. За целта просто трябва да дойдат в университета, да подадат заявление, с което да декларират желанието си да се явят на подобен вид изпит и да платят съответната такса. Това трябва да стане поне 30 минути преди началото на изпита, след което се сформира група и те влизат и полагат съответния изпит.

Фокус: По-голям или по-малък е броят на желаещите да бъдат изпитани чрез електронен тест?

Проф. Антони Стоилов: С всяка година броят на желаещите да се явят на електронен изпит в Югозападен университет „Неофит Рилски“ се увеличава и това е доста интересен факт. Оказва се, че предпочитания вариант е електронния формат на изпита. Като степен на тежест, ние нямаме право да правим кой знае какви съществени разлики и на практика явленията са едни и същи, които се залагат в изпитните тестове и на писмения, и на електронния. Не знам каква е причината да се предпочита повече електронния вариант, но лично аз си го обяснявам с това, че там кандидат-студентите са сами, разчитат на себе си, защото около тях няма други хора. Най-вероятно това е обяснението, но като цяло се забелязва сериозен интерес към електронния изпит. Друго, което е странно е, че се на електронния тест се получават по-високи оценки. Това също не мога да си го обясня, тъй като както вече казах степенната на тежест на е еднаква.

Фокус: Може ли да се каже, че електронното изпитване е бъдещето на университетите?

Проф. Антони Стоилов: Не бих се ангажирал с такава прогноза. Факт е, че електронния изпит улеснява кандидатите – може би заради това, че все повече хора работят с компютри, може би заради това, че при един стандартен изпит, пак се попълват тестове, но някъде се пише и на ръка, докато при електронния тест просто се маркират отговорите. Очевидно е, че в тази посока има какво да се мисли и най-вероятно ще се отиде към такава форма на изпит. Още повече, че в някои университети в България като цяло така се провеждат изпитите. В чужбина също е така. Така, че очевидно това ще е посоката.

Фокус: Освен с изпит има ли и друг начин за кандидатсване при вас – наприем с оценки от матури?

Проф. Антони Стоилов: Да, разбира се. Кандидат-студентът може да се яви на изпит или да участва с оценката от зрелостния такъв. За тези, които се явяват на изпит при нас сме предвидили бонус – коефициенти, които    увеличават тежестта на оценката, но това е нормална практика. По принцип ние държим на това да си проверим кандидатите на място. Не искам да кажа нищо лошо за матурите, но според мен с тях не винаги се дава точна преценка за възможностите на кандидатите. Все пак това е бил изпит на друг етап от живота на кандидатите и друг формат, докато за университета се предполага, че се изисква по-сериозна подготовка.

Фокус: Като брой горе-долу какъв ще бъде приемат тази година – по висок или по-нисък от миналата година?

Проф. Антони Стоилов: Слава Богу интересът на кандидат–студентите към Югозападен университет „Неофит Рилски“ се запазва постоянен в тези тежки времена. Тук е мястото да отбележа, че миналата година бе една от най-тежките, като се очакваше тази година да бъде същата, заради естествения фактор – броя на завършващите средното си образование е постоянен и за тази, и за миналата година. На този фон през миналата година реализирахме 2, 300 студенти, което при 51 университета в България, ако те имат прием по около 2, 000 студента, това означава, че над 100 000 души са студентите, а факт е, че през миналата година завършилите бяха около 50,000, от които 11, 000 отидоха в чужбина, 10, 000 не можаха да си вземат матурите, така че реално кандидат-студентите са били около 35, 000, а ние от тях имаме над 2, 000. Тази година броят е в същите граници – 2, 244, който ни отпуска МОН. Определено мога да кажа, че се радваме на интерес. Във всеки един от факултетите ни има водещи специалности, които се запълват още при първите изпитни сесии, включително и на предварителните, които провеждаме.

Фокус: А кои всъщност са най-предпочитаните специалности при Вас?

Проф. Антони Стоилов: В Правно-историческия факултет, например, почти веднага се запълват местата в „Правото“, „Международните отношения“, „Връзките с обществеността“. В Стопанския факултет на изключителен интерес се радват специалности като „Бизнес мениджмънт и предприемачество“, „Международен бизнес“, „Финанси, счетоводство и контрол“. Все пак понеже заговорих за факултетите няма да е добре да приложа приоритетно значение на едни спрямо други и затова ако ми позволите само с няколко думи да кажа и за другите факултети. Например във Филологическия факултет предпочитани специалности са „Английската филология“, „Приложната лингвистика“, „Българска филология“, „Английски език“ и „Етнология“. Във факултета по изкуствата „Модата“ е една специалност, която се радва на изключителен интерес. „Култура и медии“, „Изпълнителско изкуство“, където вече има профили: „Поп и джаз пеене“, „Народно пеене“, „Народни инструменти“, „Филмово и телевизионно операторство“, „Филмов и телевизионен монтаж“, „Филмова и телевизионна режисура“, също се радват на интерес. Между впрочем това е уникален факултет, тъй като в другите университети няма такъв. В техническия факултет бих посочи две-три специалности от типа на „Компютърни системи и технологии“, „Комуникационна техника и технологии“, „Електроника“, „Моделиране, технология и мениджмънт  в шевната индустрия“, тъй като там задоволяваме нуждите на шивашките фирми, които са в страната и имат нужда от квалифициран персонал, който да е ръководен, не става дума за шивачи. Във философския факултет специалностите, към които винаги е имало интерес са „Философията“ и „Психологията“. „Социалните дейности“ във факултета по Обществено здраве, грижа и спорт, логопедия, кинезитерапия. Изключителен интерес има към специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Това са специалности, които се радват на изключително широк интерес и там имаме по 14-15 кандидати за едно място, което мисля, че е изключително и не знам да ли има университет, който може да се похвали с такова нещо. Ясно е, че обикновено броя на кандидатите е по-малък от броя на местата докато тук 14 – 15 са кандидатите за 1 място. Факултета по Педагогика, който е първия в университета се радва на изключително голям традиционен интерес, тъй като там са специалности, свързани с формирането и създаването на учителите в началата учителна степен – „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“. В Природо-математически факултет традиционно има интерес към „Информатика“ като специалност и „Медицинска химия“, която е изключително интересна специалност.

Фокус: А всъщност имате ли специалности, които тази година са с незапълнен прием и кои са те?

Проф. Антони Стоилов: Миналата година се вместихме в рамките на 10 % за целия университет, което е нормално. Както Ви казах при 51 университета и заявени около 70, 000 места за студенти и около 35, 000 кандидати, мисля че е нормално. Слава Богу ние сме от университети, при които това неизпълнение може да се каже, че е с най-ниски проценти, тъй като нямаше университет, който да е запълнил всичко онова, което е заявил, но това е по обясними причини. Просто броя на кандидат-студентите бе изключително малък.

Ливия НИНОВА