Проф. Георги Камарашев, зам.-кмет на Велико Търново: Предписанията за непочистени сняг и висулки от миналата седмица бяха изпълнени, но проверките продължават

Велико Търново. Предписанията за непочистени сняг и висулки от прилежащите към сградите тротоарни площи и покривите от миналата седмица бяха изпълнени, но проверките продължават.  Това каза за Радио „Фокус” – Велико Търново зам.-кметът на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев. „Предписанията от миналата седмица за отстраняване на висулките бяха изпълнени, но при тази промяна на времето се появяват нови и отново ще призова гражданите на Велико Търново и в частност тези, които имат офиси или са домоуправители на етажна собственост да огледат сградите и ако има висулки, те да бъдат премахнати. Ако те не могат да ги премахнат сами, нека ни уведомят и ние ще съдействаме чрез Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението. Сигнали могат да бъдат подавани и на телефон 112“, каза зам.-кметът. Проф. Камарашев уточни, че към този момент не са получавани сигнали за помощ, но ако бъдат получени веднага ще се отзоват.

„Фокус“ припомня, че собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни и офис-сгради, търговски обекти и други недвижими имоти следва да разчистват от снега и леда прилежащата тротоарна площ. Задълженията са заложени в Наредбата за опазване на околната среда. Императивните инструкции се отнасят също за ръководителите на учреждения, стопанки и обществени организации. Същото е в сила за висулките и ледените образувания. Ако те са разположени по навесите на съответните търговски или други обекти, задължението за отстраняването им е на собствениците, наемателите или ползвателите. Премахването на висулките и снежните маси по покривите на сградите, терасите, прозорците и климатичните инсталации е отговорност на дом-съвета. Служители в Община Велико Търново са ангажирани с проверки за изпълнението на гореописаните задължения. Издадени са редица предписания за предприемане на действия по снегопочистването на прилежащите към сградите, стопанските и търговските обекти тротоарни площи, както и за премахването на висулки и снежни маси. При неизпълнение Наредбата за опазване на околната среда предвижда налагането на санкции в следните размери: от 100 до 1000 лева за физически лица; от 500 до 2500 лева за юридически лица. Община Велико Търново има ангажимент да организира почистването на териториите за обществено ползване. Приоритет е поставен върху най-натоварените пешеходни алеи и стълбища, автобусните спирки, районите около здравни, социални и учебни заведения. Всеки ден над 60 служители на ОП „Зелени системи” изпълняват възложените дейности.

Рени ПЪРВАНОВА