Проф. Диана Гергова: Свещарската гробница е уникален паметник  за целия Средиземноморски свят

Проф. Диана Гергова, НАИМ при БАН, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: Посланикът на САЩ Ерик Рубин обяви, че ще използва Посланическия фонд за опазване на културното наследство за реставрацията, консервацията и осъвременяването на начина на представяне на Свещарската тракийска гробница, която е в Списъка на световното културно наследство на  ЮНЕСКО. Проф. Гергова, защо се налага реализирането на този проект?

Проф. Диана Гергова: Ние сме екип, който вече доста години търси възможност да бъде довършено експонирането, консервацията и реставрацията на някои основни архитектурни детайли и елементи в Свещарската гробница. Радостно е, че все пак на 38-тата година от откриването на гробницата тези отдавна премислени, необходими дейности ще бъдат реализирани в рамките на този проект и финансирани от Посланическия американски фонд.  Свещарската гробница е последният български паметник, включен в листата на ЮНЕСКО.  Една гробница, която почти 40-години след откриването си продължава бъде един от най- интересните паметници изобщо в Средиземноморския свят. Там има недовършено експониране, консервация и реставрация на основни, характерни за гробницата елементи, като наискоса, който е бил поставен пред ложата на владетеля, и който в момента  е представен само със своята фасада, въпреки, че ние разполагаме с всички негови оригинални елементи, за да бъде експониран триизмерно, както са и изискванията на реставрация и възможностите това да бъде направено. В същото време има и много архитектурни елементи, които просто не са поставени на място. Има акротерий, който трябва да бъде върнат върху свода, върху самия наискос е имало три фигурки на Нике, които също трябва да бъдат поставени на място, има нереставрирана възглавница, която трябва да бъде реставрирана и поставена на второто ложе. Това бих казала, че е едната част от нещата. Втората е, инсталиране на художествено осветление, което следва да подчертае най- характерните елементи в гробницата, включително и съществуващата интересна информация за нейната астрономическа ориентация. Трябва да бъде осветен чертежът на древния архитект, който е върху една от стените. Има необходимост и от и нова експозиция, която да разкаже историята на откриването на гробницата, на опазването, на изграждането на защитната сграда,  която също е направена по един уникален, патентован начин. Т.е. посетителите наистина да могат се насладят, да получат обективна информация, да имат дори и естетическа наслада, както се посочва в документите на ЮНЕСКО от начина, по който е представен този паметник. В същото време съществуващата електрическа инсталация е много остаряла, тя трябва да отговори на съвременните изисквания, за да може гробницата да бъде обезопасена от такава гледна точка. Много се радвам, и всички ние, които дълги години се опитвахме да намерим начин да бъде довършено експонирането на този уникален паметник, искрено се радваме, че проектът ни получи висока оценка и финансова подкрепа.

Фокус: Казвате, че Свещарската гробница е изключителна универсална ценност.

Проф. Диана Гергова: Ако погледнете и в документите на ЮНЕСКО мотивацията, с която тя е внесена в листата на световното наследство, става дума за един уникален паметник, в който са съчетани креативността на местните гетски тракийски традиции с тенденциите на елинистическия свят. Свещарската гробница представлява с три камери, покрити с полуцилиндричен свод, с уникално съчетание на архитектурна, скулптурна и живописна украса и с невероятна информация, която дава и за погребалните практики на гетите и степента на влиянието на гетската духовност и вярвания върху цивилизацията на ранна Европа, както и проникването на някои идеи в ранния християнски свят. Това е уникален паметник  за целия Средиземноморски свят, който не е загубил своя чар и уникалност толкова години след откриването му. В оценката за уникалността на паметника е посочена и  уникалността на неговата автентична среда. Това е именно цялата територията на резервата „Сборяново“, в който са открити и други гробници, които все още не са експонирани по достоен начин, прекрасни материали, светилища, елинистическия град и др. Всичко това повишава още повече стойността на паметника, защото той е в своята естествена културна, историческа тракийска среда, запазена автентична и непокътната досега.

Фокус: Как ще се промени гробницата след реализацията на този проект? С какво той е по –различен от проекта на БНК на ИКОМОС, който е изпълнен в 2000 година?

Проф. Диана Гергова: Проектът на БНК на ИКОМОС беше следващата крачка към отварянето на Свещарската гробница за посетители. Финансирането беше осигурено от Хедли Тръст, Великобритания, което ние получихме след посещението на част от участниците в Асамблеята на ИКОМОС, която беше у нас няколко години преди това.  Свещарската гробница всъщност не беше достъпна за посетители и с финансирането от Хедли Тръст, беше направена точно тази крачка. Но с отварянето на гробницата, с уреждането на микроклимата не бяха решени останалите въпроси за довършване на нейното експонирани, за адекватната реставрация на наискоса и някои други елементи, с изграждането на адекватна експозиция на място. Така, че ние правим следващата крачка, която е в рамките на голям проект и отдавна утвърдено виждане между всички специалисти за това как трябва да изглежда със своята автентичност гробницата в своя окончателен вид за представяне пред публика. Свещарската гробница ще стане много по- привлекателна, много по- добре осветена, много по- информативно представена на всички посетители Това ще бъде нов, достоен етап за паметника в подходите към неговото опазване. Ще се борим и за следващите гробници, за които, за съжаление, няколко пъти финансирането ни се изплъзва. Надявам се, че в следващите години, с този проект, ще бъде поставено началото на една по- успешна реализация на експонирането на всички паметници в „Сборяново“.

Ивелина ИВАНОВА