Проф. дтн Андон Лазаров: Нека в Деня на артилерията отдадем почит и уважение към славната военна история на Шумен

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Проф. дтн Андон Лазаров, полковник от резерва на българската армия, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: 11 март се отбелязва като Ден на артилерията и ракетните войски на Българската армия.  В Шумен днес факултетът „Артилерия, ПВО и КИС“ към Националния военен университет „Васил Левски”, е наследник на Военното  училище, и Шумен продължава да дава своя приност в развитието на военната наука, в съхраняването на традициите и ценностите на военното образование.  Проф. дтн Андон Лазаров какви чувства и какви мисли поражда този ден? Защо Атилерийското училище в Шумен е уникално?

Проф. Андон Лазаров: Аз ще се върна към началото. С указ №1657 на Президиума на Великото народно събрание през 1948 година се сформира Народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“, разположено в град София. От 1951 година училището се дислоцира в Шумен, като през 1954 година се формира първият тригодишен курс за обучение на артилеристи. През 1959 година в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование се преминава към петгодишен курс на обучение, осигуряващ висше образование по гражданска и полувисше- военна специалност. Училището получава статут на Висше народно военноартилерийско училище. Със своя висококвалифициран хабилитиран преподавателски състав, с изградена съвременна учебно-материална база, лаборатории и полигони, Висшето военноартилерийско училище е водеща военнообразователна институция, която подготвя кадри за българската армия в областта на класическите артилерийски системи, артилерийско ракетно въоръжение и боеприпаси, оперативно- тактическите и ракетни системи „земя-земя“, артилерийските системи със залпов огън, зенитно- ракетното въоръжение, радиолокационните  системи за разузнавени и насочване, автоматизираните системи за управление в геодезията и геодезическите системи за разузнаване. Висшето артилерийско училище винаги е било на гребена на научнотехническия прогрес. Офицери преподаватели са водещи специалисти в отбранителната индустрия на България. Те участват в проектирането и производството на съвременно артилерийско въоръжение и радиолокационни системи. Уникална оптическа апаратура, разработена от преподаватели на Висшето военно артилерийско училище, лети на борда на редица космически кораби. Многократно Висшето военно артилерийско училище е първенец сред останалите Висши военни училища и е награждавано с държавни и правителствени награди. Високият стандарт на обучение и военна подготовка привличат вниманието на военните дипломати, акредитирани в страната. Над 30 военни аташета посещават училището, където се обучават курсанти от Виетнам, Сирия, Мозамбик и други държави. Първата комисия, акредитирала Висшето военно артилерийско училище като висша образователна институция, е впечатлена. Не, тя е поразена от съвременната високотехнологична база за обучение, професионализъм, методическо и педагогическо майсторство на преподаватели и офицери. Випускниците на Военното училище заемат високи  държавни и правителствени позиции- ген. Ангел Марин, вицепрезидент на Република България, подполковник Николай Цонев, министър на отбраната, генерал Любомир Христов, кмет на Община Шумен, проф. полковник Стефан Желев, областен управител на Шумен и др. Бих желал да спомена една светла личност, випусник и офицер от Висшето военно артилерийско училище, оставил трайна и незаличима следа в нашите души и сърца- Красимир Узунов. Международен наблюдател и блестящ анализатор, отличен познавач на геополитическите процеси на Балканите, радетел за националната ни кауза на запад от нашите граници, истински патриот и родолюбец, който без време ни напусна.

Фокус: След структурни промени във военно- образователната ни система през септември 2002 година, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана се трансформира във Факултет „Артилерия, противъздушна отрбрана и комуникационн и информационни системи на Национален военен университет „Васил Левски“. Сега е подета инициатива за възстановяване на статута на Висшето военно училище.

Проф. Андон Лазаров: Факултетът, следвайки традициите на Висшето военно артилерийско училище, продължава активно да работи за развитието на военното образование в Република Бългрия, като подготвя офицери за българската армия, притежаващи оттлична професионална подготвка, морална физическа и психическа устойчивост, лидери в армейските колективи и обществото, способни да се реализират във всички сфери на армейския и обещствения живот. Задълбочават се международните контакти по линия на двустранното и многостранното сътрудничество в областта на образовнието и бойната подготовка на военно-инженерни кадри. Развива се учебно материалната база, изграждат се нови учебни центрове и комплекси, разкриват се нови специалности за подготовка на бакалаври, магистри и  докторанти. Програмите и учебните планове са  синхронизирани със стандартите на НАТО и водещи университети в Европейския съюз. Факултетът за артилерия, ПВО и КИС, има не само амбицията да продължи славните традиции във бойната и патриотична подготовка на офицери от българската армия, но и да доразвие своята мисия с нови инициативи в сферата на отбраната  и сигурността. Но, като се отчита, че артилерийското въоръжение, ракетните системи, боеприпасите, ситемите за разузнаване осигуряват бойните възможности на отделния боец, бойните машини, кораби и авиацията, като се отчете нарастващата поткребност от военни кадри за артилерийските формирования, противовъздушна отбрана и информационните и комуникационни системи, Инициативен комитет предлага възстановяване на статута на Висшето военно училище. Това ще допринесе за авторитета като военно- образователен център, ще се отрази благотворно и върху социално- икономическия, обществен и културен живот на града и областта. Нека в Деня на артилерията отдадем почит и уважение към славната военна история на Шумен. Гарнизон, където са служили такива забележигелни личности като генерал Владимир Вазов, генерал Владимир Заимов, а от по- ново време генерал Нешо Нешев,  генерал Тодор Желев, генерал Кирил Стоименов, генерал Найден Боримечков,   генерал Борис Бобев, генерал Иван Динев, генерал Фотев, полковник професор Радослав Узунов. Този тържествен Ден на артилерията и ракетните войски, е и ден за размисъл.  Защо на хълма пред град Русе ни посреща белокаменният паметнк на разстреляните офицери, отвоювали териториалната цялост на България в боевете при Сливница? Защо, след като българската армия е показала чудеса от храброст  и нямаща загубена битка на бойното поле, България губи територии след Първата световна война и е същуствувала реална заплаха да бъдат отнети Чероморието и Тракия след Втората световна война? Въпроси, на които трябва да отговорят тези,  в ръцете, на които е съдбата на България. Искам да отправя моите воински поздравления към всички настоящи и бивши курсанти и преподаватели на Висшето военно артилерийско училище. Да им пожелая крепко здраве, лично щастие, успех в благородната мисия в остояване на целите и идеалите на Висшето военно артилерийско училище. Да почетем и склоним глава пред тези, които вече не са сред нас! Честит празник, бойни другари и приятели.

Ивелина ИВАНОВА