Проф. д-р Албена Керековска, МУ-Варна: Все по-малка е тенденцията младите лекари и медицински сестри да търсят реализация извън България

Проф. д-р Албена Керековска, д.м., заместник-ректор „Учебна дейност“ в Медицински университет – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Проф. Керековска, какъв е интересът към медицинските специалности, които предлага Медицински университет – Варна?

Проф. д-р Албена Керековска: Университетът се радва на безпрецедентен интерес, крайно висок. С всяка следваща година имаме още по-голям брой кандидати както от страна на български кандидат-студенти, така и от страна на чуждестранни граждани. Имаме 25 различни бакалавърски и магистърски програми. Безспорно има специалности, към които интересът е много висок. Там се конкурират между 5 и 10 кандидати за едно място. Традиционно това са специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, а от колежанските специалности – „Рехабилитатор“, „Помощник-фармацевт“. Откриваме и нова специалност тази година с бакалавърска степен – „Логопедия“. Очакваме и там да има интерес от страна на нашите кандидати.

Фокус: Какви са възможностите, които предлагате за реализация на студентите?

Проф. д-р Албена Керековска: За завършващите студенти има изключително адекватен подход от страна на университета. Още по време на обучението на студентите им се предлагат максимални възможности да участват като демонстранти в учебния процес,  да участват в научно-изследователска дейност и след тяхното завършване вече една голяма част от тях имат възможност и да кандидатстват като наши асистенти, да станат преподаватели. Това е много важно в тази конкурентна среда и условия на отворен образователен пазар, където немалка част от завършващите, особено лекари и медицински сестри, се отправят на работа към други европейски страни. За всеки един лекар е важно да може да инвестира в по-нататъшното си професионално развитие и квалификация. Университетът като образователна институция прави максималното, за да предостави една адекватна и модерна среда, високотехнологична база, клинична база, възможности за специализация на завършващите и продължаващо обучение. От друга страна сме и атрактивни, защото каним непрестанно водещи специалисти, световни лидери в областта си като лектори и демонстранти. Подкрепяме и нашите служители – асистенти, специализиращи лекари, да участват също в международни форуми и специализации извън страната.

Фокус: Колко студенти се обучават в момента в университета и каква част от тях остават да работят в страната?

Проф. д-р Албена Керековска: над 4 500 студенти обучаваме в момента, от които близо 1 200 са чуждестранни студенти, преди всичко от страни от Европейския съюз. Университетът е една мултинационална, мултикултурна общност и става все по-търсен, включително от чуждестранни студенти. Това е една много добра оценка за това, което предлага като образователна институция – образователен продукт и качеството на образованието. Все по-малка е тенденцията. Истина е, че младите хора търсят реализация в европейските страни, особено от страна на лекари и медицински сестри, но тенденцията намалява в тази посока. Мога да дам пример дори и за наши завършили чуждестранни студенти, които остават да специализират при нас в университетската болница „Света Марина“ във Варна, които се зачисляват за докторска степен и виждат бъдещото си развитие и реализация тук. От страна на българските абсолвенти смятам, че правим максималното, за да осигурим една привлекателна и задържаща ги среда за реализация в България. Защото освен финансовия момент и достойното заплащане, което е много важно за всеки млад завършващ индивид, инвестирал толкова време в своето обучение и подготовка, важна е и модерната среда, високотехнологичното оборудване, възможностите за научна работа, за кариерно развитие и за професионална квалификация. Имаме възможност да осигурим това във Варна чрез университета и чрез университетските клинични бази.

Фокус: На 8 април предстои първият предварителен изпит. какъв е интересът?

Проф. д-р Албена Керековска: Много висок интерес имаме и тази година. Утре влизаме в по-интензивен период от кандидатстудентската кампания. Ще се проведе първият предварителен изпит по биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“. Желание за участие са заявили над 1 200 кандидати само за тези три специалности. Наистина е много висок интересът, въпреки солидната предварителна подготовка, която е необходима,  въпреки конкурсните изпити по биология и химия, въпреки демографския проблем и завършващите малък брой 12-ти клас ученици, които се насочват вече е и правят своя избор за по-нататъшно обучение в сферата на висшето образование. Категорично за медицинските специалности има много висок интерес и той расте трайно, особено към нашия университет.

Фокус: Днес отбелязваме Международния ден на здравето. Какво бихте пожелали на заетите в здравния сектор?

Проф. д-р Албена Керековска: На всички колеги, работещи в сферата на здравеопазването, пожелавам преди всичко много здраве, лично щастие, професионални успехи, празнично настроение и все по-добри възможности и перспективи за реализация.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА