Проф. д-р Антони Стоилов, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград: Кандидатстването с изпит от университета дава по-големи шансове за прием

Проф. д-р Антони Стоилов, заместник-ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Професор Стоилов, кои са крайните срокове за подаване на документи за предстоящите изпитни сесии за кандидат-студенти?

Проф. д-р Антони Стоилов: Три са изпитните сесии за кадидат-студентите. Ще има две предварителни и една редовна изпитна сесия. Първата предварителна изпитна сесия беше на 23 и 24 март. Втората предварителна изпитна сесия е на  20 и 21 април като срока за подаване на заявление за участие в предварителните изпити е от 8 до 18 април. Редовната сесия е на 7, 8 и 9 юни като сроковете за подаване на документите са от 27 май до 5 юни.  Идеята на предварителните изпитни сесии е да може студентите да добият представа за спецификата на самия изпит, след разбиране на резултата да разберат до каква степен умеят да се справят със задачите, които са включени в самия изпит. По този начин те ще могат да разберат дали са удовлетворени от оценката, която са получили. Има специалности, при които се кандидатства с два изпита и затова е важно бъдещите студенти да имат възможност за повече явявания. Така и подготовката може да бъде по-пълноценна. Например някой, който кандидатства право може да се яви на първия предварителен изпит по български език, а на втория по история.

Фокус: Ще могат ли кандидат-студентите да кандидатстват електронно?

Проф. д-р Антони Стоилов: Ще се провеждат електронни изпити по шест конкурсни дисциплини, с които ще може да се кандидатства на предварителните и редовните изпитни сесии. Добре е студентите да се явяват на повече изпити, за да може да са удовлетворени от оценката. Не е гаранция, че още от първия път те ще получат висока оценка, която да ги удовлетвори. . Електронните изпити и трите сесии са начин, за да получат онази оценка, която ще им гарантира прием като посочи предметите за електронните изпити. Това са изпити по Български език, История на България, География на България, Биология, Английски език, Математика. Тези шест изпита ще ги има на всички предварителни сесии. Ние даваме възможност на кандидатите да се явят и на електронен формат на изпита като до 17 юни могат да се явяват всеки петък, а от 17 юни до 5 юли ще имат възможност през всеки работен ден. Хубаво е, че резултата се вижда веднага след явяване на изпита. По този начин някой ако не е удовлетворен ще може да се яви пак на изпит още на следващия ден. По този начин се дава възможност за кандидат-студентите, но решението си остава на тях. Коефициентът за балообразуване е един и същ както за електронния изпит, така и за редовния.

Фокус: Каква е разликата при кандидатстване с изпит и с матура?

Проф. д-р Антони Стоилов: Кандидатстването с изпит от университета дава по-големи шансове за прием. Това е така, защото при балообразуването съществува т.нар. бонус коефициент. Този коефициент се получава, затова че бъдещите студенти са се явили на кандидат-студентски изпит. Това е образно казано като ДДС-то в другите сфери. По този начин се увеличава конкурсната оценка от явяването на изпит. При оценка 5.00 от зрелостния изпит ако бала е 10, то при оценка 5.00 от изпит в университета бала е 12. По този начин кандидат-студентите имат по-голям шанс и интерес да получат по-голям бал ако се явят на кандидат-студентски изпит.

Фокус: Ще имат ли възможност кандидат-студентите да се обучават по нови специалности?

Проф. д-р Антони Стоилов: Тази година откриваме две нови специалности, по които ще могат да кандидатстват бъдещите студенти. В университета всяка година се въвеждат нови неща. Имаме традиция всяка година да пускаме по една или две нови програми. Едната специалност е Управление на образованието, а другата е Педагогика на обучението по български и английски език. Това са нови специалности, за които ще кандидатства за първи път през тази година. Професионалните направления, които са се изучавали в Стопанския факултет  като Администрация и управление, Икономика и Туризъм.  До сега се кандидатстваше за цялото професионално направление като след втората година студентите избираха специалността. Сега още от първи курс те ще посочват конкретна специалност по която желаят да се обучават и обучението няма да е блоково по всички професионални направления, а ще започнат обучението по специалността още от първата година. По този начин ще се кандидатства по точно определена специалност и ще бъдещите студенти бъдат приети точно по нея още от първи курс.

Фокус: Ще могат ли студентите да се обучават в дистанционна форма на обучение?

Проф. д-р Антони Стоилов: Въвеждаме дистанционна форма на обучение. Новата форма на обучение ще стартира от новата учебна година. За сега е само в професионалното направление Теория и управление на образованието.  Заедно с традиционните форми, които са за обучение, има и заявени места и за дистанционна форма. Това е един плюс, който трябва да се използва. От страна на студента винаги е имало желание за обучение в дистанционна форма на обучение. По този начин постепенно удовлетворяваме това тяхно желание. Няма как да се случва с бързи темпове, защото има изисквания от Националната агенция за социална акредитация. По този начин се дава възможност на студентите да се обучават в дистанционна форма.

Денис НИКИФОРОВ