Проф. д-р Виолета Йотова, детски ендокринолог:  Увеличава се броят на децата с диабет във възрастта от 0 до 5 години

Проф. д-р Виолета Йотова, началник на Първа детска клиника в болница „Света Марина“, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Проф. Йотова, какво показват данните по отношение на заболеваемостта от диабет за региона на Варна и областта?

Проф. д-р Виолета Йотова: Надеждата от преди две -три десетилетия, че може би като заболяване, което изисква някаква група от хора, възприемчиви за него, диабетът ще намалее, не се оправда. Той расте с една очаквана, не много бърза стъпка, но особено отчетлива във възрастта от 0 до 5 години. Децата, които заболяват годишно в нашия регион, са около 40, не се е променил броят, увеличават се тези в най-малката възрастова група от 0 до 5 години. Годишно в цялата страна също се наблюдава една стабилна заболеваемост, като увеличението е с около 3% годишно в последните десетилетия. Втори тип диабет, който също много ни тревожеше в началото на хилядолетието заради голямата тенденция за увеличение в западните страни, все още до 18-годишна възраст е рядко заболяване. Има засегнати, но те са много по-малко от хората с първи тип диабет, който в миналото наричахме инсулинозависим и който е автоимунно заболяване.

Фокус: Каква е симптоматиката на заболяването?

Проф. д-р Виолета Йотова: Диабетът винаги има една ясна и отчетлива симптоматика – увеличаване на жаждата, предимно за сладки течности, увеличение на апетита, увеличаване количеството на урина, включително до нощно ставане или напикаване.  При най-малките може да се наблюдава намаление на апетита за сметка на приетите течности. Наддаването на тегло се стопира, децата, които са били пълнички преди това, започват да отслабват, родителите се радват, но това понякога е проява на диабетно заболяване. Не е нужно при всяко първо напикаване или забелязана жажда родителите да изследват детето. Когато има диабет, симптомите ескалират, те се увеличават, няма да остане само изолирано или еднократно явление. От тази година в болница „Света Марина“ във Варна е въведено изследване на антитела срещу диабет, които могат да се открият до няколко години преди клиничното начало на заболяването. Има начини и ако има съмнение, може да се провери за наличието на този тип диабет. По внимателни трябва да бъдат децата, които имат братя, сестри, първи братовчеди или родители с първи тип диабет. Там възможността за отключване на заболяването става доста по-висока, отколкото в общата популация. Съвременният съвет е на всеки три години да се проверяват антитела за първи тип диабет с цел отлагане на клиничното начало. Автоимунното заболяване не може да бъде профилактирано, но клиничното начало може да бъде отложено, което никак не е маловажно при диабет.

Фокус: Какви са новостите при лечение на заболяването?

Проф. д-р Виолета Йотова: По отношение на лечението през последните години се отчита огромното значение на генно-инженерните инсулини, които навлязоха в лечението на диабета, както и средствата за тяхното приложение – помпи и сензори, които позволяват да се измерва кръвната глюкоза без да се бодат децата. В последните три години се наблюдава нова, четвърта революция в лечението на диабета, но това не е в същността на заболяването и в неговата необходимост от инсулин. Разполагаме с цялата палитра, която почти изцяло имитира физиологичното отделяна на инсулина. Очаква се регистрация и на нови инсулини, които имат предимства по отношение на някои части от въглехидратната обмяна спрямо старите. Нещата са доста по-приемливи и оптимистични, отколкото бяха преди 15-20 години.

Фокус: Работите ли по програми, съвместно с Община Варна, свързани със затлъстяването сред децата и учениците?

Проф. д-р Виолета Йотова: От 2008 година насам това е в приоритетите на дейността по детска ендокринология. Предстои да бъдат отчетени резултатите по един от големите проекти сред 5-годишните деца – „Той Бокс“, които са позитивни. Сега приключва втората година на интервенция по проекта „Фийл4Диабетес“ и се надявам също да покажем положителни резултати. С Община Варна, която е много отворена към здравните проблеми на населението, работим по програмата „Аз успявам“, на която се опитваме да придадем по-голяма видимост и по-голяма яснота на постигнатите резултати. Освен обичайната дейност в спортния диспансер на Варна, който основно работи по тази програма, има вече и лекар, който безплатно и достъпно може да консултира и помага на родителите в борбата с обезогенната среда, в която живеем.

Фокус: Можем ли да се предпазим от заболяването?

Проф. д-р Виолета Йотова: Повечето хора страдат от втори тип диабет. Втори тип диабет е изцяло наследствено заболяване и не се предизвиква от стрес. Стресът само помага за изява на заболяването. Втори тип диабет може да се отлага във времето и изобщо да не се случи, ако човек живее здравословно, поддържа нормално тегло, внимава как се храни, как се движи. След отключване на диабета в България има набор от всички възможни средства за неговото лечение, за да не се наруши продължителността и качеството на живот на заболелите. Моите наблюдения са, че страхът и отричането на втори тип диабет водят до фатален край по-рано, отколкото би могло да се случи това.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА