Проф. д-р Георги Апостолов, ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград: В университета се обучават около 500 докторанта, 80 от които са чужденци

Снимка: Pixabay.com

Проф. д-р Георги Апостолов, зам.-ректор в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Професор Апостолов, колко докторанти се обучават в Югозападния университет „Неофит Рилски“?

Проф. д-р Георги Апостолов: В университета се обучават около 500 докторанта, 80 от които са чужденци. Докторантското обучение в университета е един от най-сериозните приоритети. Те са много отношения са свързващо звено и свързват образованието с науката, тъй като освен образователна – имат и научно-изследователска дейност и са изключително важни за висшето учебно заведение. Докторантите са хората, които ще ни наследят, ще вземат нашите позиции и ще продължат развитието на научните изследвания и съществуването на университета.

Фокус: Колко форми на докторантско обучение съществуват?

Проф. д-р Георги Апостолов: Съществуват три форми на докторантското следване, които са редовно, задочно и самостоятелно. Тези, които се обучават в редовно обучение са държавна поръчка и получават стипендия за обучението. Кампаниите за кандидатстване се обявяват два пъти в годината като в момента тече една такава. Университета осигурява допълнителни средства на всеки един докторант. Осигуряват се 600 лева на година, а ако обучението изисква ресурсни материали 1200 лева. На задочниците се осигуряват 300 лева като допълнително и средства за научни трудове, пътувания за конференции и т.н.

Фокус: Колко свободни места ще бъдат обявени на следващата кандидат-студентска кампания?

Проф. д-р Георги Апостолов: 88 свободни места ще бъдат обявени за редовно и 16 за задочно докторантско обучение.

Фокус: Какви са условията за кандидатстване в докторска степен?

Проф. д-р Георги Апостолов: Изпитите минаха, но веднага обявяваме и новия прием като най-вероятно документите ще започнат да се приемат от средата на месец август. Условията ще бъдат публикувани на сайта на университета. Документите за кандидатстване ще се приемат в продължение на два месеца. След, което ще има един месец за подготовка на докторантите, изпит по специалността, изпит по език и зачисляване в съответното професионално направление. Основно условие за докторска степен са кандидата да е завършил магистратура, която да е призната в България или чужбина. Също така кандидатите е необходимо да представят мотивационно писмо, медицинско свидетелство и документи, които показват квалификацията му.

Фокус: С какво се различава самостоятелната форма на докторантурата?

Проф. д-р Георги Апостолов: Може да се кандидатства целогодишно за самостоятелна форма по докторантско обучение. Самостоятелното обучение е третата форма на докторантско обучение. В редовната форма докторантите получават стипендия от държавата 510 лева и за тях е платено всичко, което е необходимо за обучението им. Задочните студенти не получават стипендия, но държавата поема всичко, което е необходимо за обучението им. В самостоятелна форма студентите е необходимо да поемат разходите за своето обучение и не получават стипендия. Самостоятелната форма е подходяща за хора, които имат голям експертен опит в дадена област. Те искат да структурират този опит и от него да направят научни изводи. За кандидатстването си в самостоятелна форма студентите е необходимо да представят проект на свой труд.

Фокус: Колко докторски програми се изучават в университета?

Проф. д-р Георги Апостолов: В университета се изучават около 80 докторски програми, които са в най-различни области и са разпределени в над 30 направления.

Фокус: Какви са мотивите на младите хора да избират да учат докторантура?

Проф. д-р Георги Апостолов: Хората избират тази степен, защото имат научни интереси и искат да се занимават с такъв тип дейност. Други колеги имат интерес да продължат в чужбина. Мотивите са много и са най-различни. Те са свързани със свободата на изследователската професия, научното любопитство и любознателност. Свободата да се пътува и общува, защото докторантите имат възможност да пътуват по различни обменни програми и по този начин те имат възможност да се срещат със свои колеги от целия свят, да общуват и да обменят идеи.

Денис НИКИФОРОВ