Проф. д-р Георги Апостолов, ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград: От програмата „Еразъм +“ се възползват основно студенти на ниво бакалавър и докторанти

Проф. д-р Георги Апостолов, зам.-ректор по „Научно-изследователска дейност и докторантско обучение“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

Фокус: Проф. Апостолов, кажете ни първо какви възможности дава на студентите програмата „Еразъм +“?

Проф. д-р Георги Апостолов, ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград:  Програмата „Еразъм +“ е в сила от 2014 година и е с продължителност до 2020 година, като тя замести предишната програма на ЕС „Учене през целия живот“. И двете програми насърчават мобилност на студенти, преподаватели, докторанти и администрация в сферата на образованието между Европейските страни първоначално, а от три години новата програма „Еразъм +“ насърчава и мобилност на преподаватели, студенти, докторанти и администратори между така наречените програмни страни, които са членки на програма „Еразъм“ и страни извън Европа, страни от целия свят. В този смисъл програма „Еразъм“ тече повече от 10 години и ежегодно университетите кандидатстват, за да получат определен вид финансиране, с което да реализират мобилности на студенти и преподаватели, за студентите, специално, това е в рамките на 1 семестър минимум. Така че, всеки един студент от нашия университет от всяка една специалност би могъл да проведе един семестър обучение в сходна специалност в друг университет в Европа, а вече и извън Европа, включително в страни като Китай, Чили, Венецуела, стига само Югозападният университет да има добри партньорски взаимоотношения с университети от тези страни. А това бих казал, че е изключително ценна инициатива и възможност, защото студентите натрупват един опит, свързан с комуникация в друга и различна среда, създават трайни връзки с колеги, запознават се със съвсем други начини на преподаване в друга учебна среда. Бих казал, че ефектът и върху личностното и професионалното развитие на студенти, включително и докторанти, а и преподаватели, е огромен.

Фокус: Студенти от всички специалности ли могат да кандидатстват по тази програма?

Проф. д-р Георги Апостолов, ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград:  По принцип, студенти от всички специалности могат, като казвам студенти имам предвид трите нива – бакалавър, магистър и доктор. Що се отнася до възможностите на програмата, от нея, обаче, на практика се възползват основно студенти на ниво бакалавър и студенти на ниво доктор – докторанти. За магистрите е доста трудно, защото те обикновено работят, имат семейства и е много трудно да се откъснат минимум 5 месеца, за да отидат в друг университет. А що се отнася до бакалаврите, най-голямата мобилност е сред тях, защото те все пак са студенти, които така или иначе са ангажирани в един пълноценен учебен процес и за тях програмата е подходяща. Практически студенти от всички специалности биха могли да участват в програмата. Обаче, ограничителното условие е дали самият университет има подходящ партньор, който да приеме такъв студент. Инициативата на университета е такава, че когато студенти от бакалавърска степен пожелаят някъде да специализират или да осъществят мобилност, ние имаме възможност да осигурим и такъв тип договор със съответния университет. Така че, практически може да се осъществи такава мобилност в зависимост и от желанията на студента, но същевременно и от възможностите на университета да сключи договор за такъв обмен. Между другото, когато говорим за мобилност на студенти, тя е и в двете посоки. Тоест ние можем да изпратим, да кажем 1 или 2-ма студенти в друг университет в Европа или по света и същевременно, да приемем студенти оттам при нас.

Фокус: Какви са условията за кандидатстване по програмата?

Проф. д-р Георги Апостолов, ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград: Студентът трябва да е редовен, да е положил всичките си изпити, да знае езика, на който ще се провежда обучението. Например, ако отива в Испания и там ще учи „Психология“ един семестър, да кажем в университета в Гранада, то ако обучението там е на испански, той трябва да знае испански или пък ако е на английски, да знае английски. Тоест най-важният изпит е изпитът по език, за да може да се въведе пълноценно обучение. Що се отнася до останалите условия, до голяма степен те са формални, в смисъл, че студентът трябва да е редовен, да има заверени семестри и т.н. Университетът има специална комисия, която преглежда всички молби на студенти и съобразно техните показани и доказани качества, те се изпращат в съответния университет в чужбина.

Фокус: До кога е срокът, в който студентите могат да кандидатстват по програма „Еразъм +“ ?

Проф. д-р Георги Апостолов, ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград: По принцип, не мога точно да отговоря, защото това го прави нашия отдел за Еразъм– студентите. Целогодишно ние осъществяваме изпълнението на този тип дейност. Ще обясня какъв е механизмът. Всяка година Националната агенция, която всъщност е Центъра за развитие на човешките ресурси в София, обявява конкурс, който конкурс е на ЕС и важи за всички страни, които са участници в програмата. До 2 февруари ние трябва да подадем като университет заявка или да кандидатстваме с проект за бройките, които искаме да ни бъдат отпуснати или финансирани за следващата учебна година, а това се отнася за всички страни, за всички студенти, за всички степени на образователния ни процес, така че в зависимост от това, което те ще ни предоставят като финансиране за следващата година, ние започваме да организираме този процес в нашия университет. Да кажем, ако те са ни отпуснали 5 бройки за студенти от икономическите специалности за участие в този проект, т.е. финансиране за 5 човека, ние обявяваме конкурс за студентите, те кандидатстват, онези от тях, които са одобрени, получават това финансиране, започва се подготвителния процес, защото той предполага комуникация с Еразъм-координаторите от двете страни, ако нямаме сключено споразумение, следва да се сключи типово споразумение и т.н. Иначе, сроковете за кандидатстване в различните факултети са определени от съответните комисии там. Имаме 9 факултета и в различните направления има специализирани комисии, които провеждат този подбор.

Фокус: С колко университета в Европа си сътрудничи ЮЗУ „Н. Рилски“ ?

Проф. д-р Георги Апостолов, ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград:  Точният брой не го знам. Вчера гледах нашия нов каталог, в който има такава информация, но не си спомням точно. Но от Европа ние имаме фактически около 40 сключени Еразъм-споразумения с партньорски университети и същевременно имаме 16 споразумения с партньорски страни, т.е. страни извън Европа, като се започне от Азия, от Латинска Америка. Имаме такива споразумения с Мароко, даже имаме и осъществена мобилност за сега само на преподаватели. Между другото, Албания е страна, която също се смята за партньорска, а не за програмна. Наскоро сключихме и с тях договор, така че възможностите, които предлагаме са много. За нас не е невъзможно, когато имаме желание от преподаватели или от студенти, да се осъществи мобилност в конкретно висше училище. Имаме сключени споразумения и със САЩ и в момента тече конкурс за наши администратори, които да отидат в САЩ за 2 или 3 седмици за осъществяването на мобилност.

Ани ДАВИДКОВА