Проф. д-р Емил Ковачев, АГ болница – Варна: Има недостиг на специалисти по здравни грижи

Радио "Фокус" - Варна. Проф. Емил Ковачев, управител на СБАГАЛ - Варна

Проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н., управител на СБАГАЛ „Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус:  Проф. Ковачев, какво показва статистиката по отношение на новородените в АГ Болница във Варна през първите шест месеца на настоящата година, повече или по-малко са новородените бебета спрямо същия период на миналата година?

Проф. д-р Емил Ковачев: СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ отчита лек спад на новородените бебета през първите шест месеца на 2018 година.

Фокус:   Какво показват данните по отношение на недоносените бебета – увеличава или намалява техният брой, какви тенденции се очертават?

Проф. д-р Емил Ковачев: Броят на недоносените бебета не се е променил, статистиката показва, че за първото шестмесечие на 2017 година броят на недоносените деца, родени в АГ Болница, е бил 149, спрямо сегашният период през 2018 година – 148 бебета. При многоплодните бременности броят до момента е 34, такава е и бройката на тези бременности и към 30 юни 2017 година.

Фокус: По отношение на възрастовата граница на родилките има ли някакви нови тенденции? Коя е най-младата и най-възрастната родилка тази година?

Проф. д-р Емил Ковачев: Няма нови тенденции към момента по отношение на възрастта на родилките, отново най- младата майка за 2018 година до момента е на 13 години, а най- възрастната родилка за периода до 30 юни е на 50 години. За сравнение до 30 юни 2017 година най-възрастната родилка е била на 52 години.

Фокус:  Достатъчно ли са акушерките и специалистите в Неонатологията, какви трудности срещате в работата си като цяло?

Проф. д-р Емил Ковачев: СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ се нуждае от специалисти по здравни грижи – акушерки. Една част от младите, след като завършат своето образование, емигрират в чужбина, като основната причина е икономическа. Прави впечатление, че в България голяма част от лекарите и специалистите по здравни грижи са в предпенсионна и пенсионна възраст, което в близко бъдеще може да е сериозен проблем, предвид недостига на квалифицирани кадри.

Фокус:  Имате ли необходимост от нова техника и какво планувате тази година по отношение развитието на болницата?

Проф. д-р Емил Ковачев: Да, имаме постоянна необходимост от нова апаратура. Непрекъснато  настоящата техника се амортизира в следствие на интензивната употреба. СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ е единствената специализирана АГ болница извън столицата, акредитирана с трето най-високо ниво на компетентност по отношение на неонатологичното си отделение. При нас постъпват рискови и високо рискови новородени от цяла Североизточна България за лечение. Тази година благодарение на финансовата подкрепа от Община Варна предстои изграждане на нов асансьор за нуждите на лечебното заведение, както и частичен ремонт на сградата, което ще направи престоя на нашите бъдещи пациенти по- комфортен и приятен.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА